Allmän information

Land
Tunisien
Stad
Tunis
Avdelning
Development
Jobb-ID
37155

Beskrivning och krav

Infor Decision Analytics and Science (IDeAS) is a division of Infor that provides AI/ML solutions for various industries. We use advanced predictive and prescriptive analytics to create value-driven solutions. Our goal is to enable fast and effective decision automation for all business functions.
The Data Science Engineers in IDEAS are the brain behind every data-driven solution. This role relies on a combination of analytics and technical expertise to turn the data vision into reality. As a Data Science Engineer, you are responsible for designing, building, and operationalizing large-scale predictive and prescriptive analytics to solve business problems that are important to Infor customers.A Day in The Life Typically Includes:

 • Design, build and set up end to end lifecycle of machine learning solutions, including ML model orchestration and data pipelines.
 • Design and Build ELT from customer data sources to support ML solutions requirements.
 • Lead discussions with business stakeholders to identify business challenges that can be solved with AI/ML.
 • Communicate the results and their implications to the business stakeholders.
 • Perform and review exploratory data analysis on large and complex datasets to assess data quality, extract, and share insights.
 • Design and build innovative and pragmatic solutions using the latest AI/ML technologies in different industries.
 • Review work of junior team members within a projectWhat You Will Need:
Basic Qualifications:
 • Engineering degree (or foreign equivalent) in Mathematical Modeling, Operations Research, Computer Science, Telecommunications, Electrical, Industrial or a related quantitative discipline from an accredited university.
 • Profound (real-world) experience in designing and implementing full machine learning and/or optimization solution pipelines, from ETL to data pre-processing, to quantitative data analysis, to model prototyping, to model deployment and inference.
 • Proficient programming skills in Python and data-querying skills in SQL and/or PySpark, etc. 
 • Ability to communicate your ideas/code clearly through blog posts, kernels, GitHub. 
 • Effective verbal and written communication, and presentation skills to explain difficult technical topics to different audiences from scientists to engineers to business partners. 
 • Good data modeling and problem-solving skills.
 • A strong collaborative mindset with great interpersonal skills to help solve complex business problems.
 • Hands on experience in analytics tools: Tableau, Power BI
What Will Put You Ahead?
Preferred Qualifications:
 • Knowledge of machine learning algorithms with frameworks such as TensorFlow, PyTorch, or Keras.
 • Experience in building Timeseries forecasting and recommendation models.
 • Experience in Demand Forecasting, Anomaly Detection, Pricing or Recommendation solutions. 

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.