Allmän information

Land
USA
Stad
Remote Location
Avdelning
Consulting Services
Jobb-ID
36465

Beskrivning och krav

In this role, your core responsibility is the design, configuration and maintenance of Azure DevOps (ADO) and Microsoft Project (MPP), as well as potentially additional software identified to manage customer implementation projects.  You will have significant experience using Azure DevOps to manage and execute projects as a task management tool using Boards, Dashboards and Queries. Infor is currently not leveraging Pipelines, Releases and Repositories functionality, therefore experience with CI/CD Pipelines is not required.  You will work closely with the VP, Delivery Method, as well as key members of the Delivery Method team, the Global Professional Services team, Global Project Management Office (PMO) and other key members of the “Time to Value” strategic initiative. Your focus will be on designing and evolving “best practice” functionality within DevOps and related platforms to be used by our customer implementation project teams.


A Day in The Life Typically Includes:

 • Configuring Azure DevOps Process templates & Projects
 • Adjusting Azure DevOps Projects by using Queries, Wiki, Dashboards, custom fields, automated rules
 • Copying Azure DevOps Projects between the Organizations
 • Managing Azure DevOps and Microsoft Project Integration
 • Researching new techniques to apply updates in mass within a project as well as across projects and organizations
 • Ongoing updates to Infor’s global industry project templates to implement continuous improvements
 • Enforcing global design standards across our DevOps projects
 • Research and guide the company on advanced functional capabilities offered by DevOps, Microsoft Project or other software in the marketplace, such as Microsoft Power Automate

Basic Qualifications: 
 • Azure DevOps - configuring process templates, projects, boards and dashboards; working with Queries; Creating Wiki Pages; Automation Rules; copying Azure DevOps projects between Organizations, Dashboards between Organizations and Process Templates between Organizations
 • Power Automate - Understanding Power Automate Concepts and Azure DevOps relevant application, Creating Power Automate Scripts
 • Power Shell - Installation & running Power Shell Scripts, Configuration and Editing of Power Shell Scripts
 • Microsoft Project - Understanding of Microsoft Project advanced features such as Custom Fields and Formulas, Understanding application of VBA scripting in Microsoft Projects, Knowledge of Integration between Microsoft Project and Azure DevOps, Configuration and adjustment of Microsoft Project integration files and components
 • ERP Project Management, Consulting in Services, Delivery Methodologies, such as Waterfall and Agile

Preferred Qualifications:

 • Azure DevOps: Test Plans, Pipelines, Repos, Additional software that integrates with DevOps (e.g. 7pace Timetracker)
 • Leadership: Lead by example and demonstrate a positive mental attitude. Demonstrate standard leadership traits: strategic, forward thinking, problem solving, and implementation thought leadership.
 • Execution: Results oriented, and proactively leverages the organization in an efficient manner to overcome and resolve obstacles.
 • Thought Leader: Subject matter expert and thought leader in methodology. Keep up to date with new developments, best practices, industry trends and new innovations for all related methodology knowledge areas.
 • Analytical Skills: ability to understand, analyze and document requirements for enriching Infor Industry templates

Location: US Remote (St. Paul, MN, Alpharetta, GA, Dallas, TX,)Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.

This employer uses E-Verify. Please visit the following website for additional information: www.kochcareers.com/doc/Everify.pdf