Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
36218

Beskrivning och krav

Job Description:

Great opportunity to work closely with various stakeholders, including, not limited to, Product/Solution Managers, other Business Analysts/SMEs, Software Engineering/Development Team, Support Organization, Services/consulting organization etc…to understand business needs and identify process improvements, while also translating business requirements into functional specifications and user stories. This role requires excellent communication, stakeholder management, and analytical skills, as well as a deep understanding of Human Resource Talent (HRT) processes and systems.


Key Responsibilities & Qualifications:

 1. MBA or an equivalent with HR/Workforce specialization.
 2. enough experience in business analysis, with a focus on HR Practice.
 3. Strong knowledge of HR Practice including, not limited to, areas of Core HR, Talent Acquisition, Payroll, Learning & Development, Absence Management, Benefits, Compensation, Employment Contracts, Health & Safety, Employee Relations/Performance, Goals etc…
 4. Experience writing user stories and requirements documentation.
 5. Excellent verbal and written communication skills, including the ability to facilitate requirements workshops and presentations.
 6. Go Getter attitude
 7. Strong acquaintance with Technology like AI/ML, Large Language Model (LLM)s, familiarity with at least one Business Intelligence/Analytics platform/Tools
 8. Strong analytical and problem-solving skills &
 9. Exposure if not hands on with Business Intelligence tools/Analytics will be a big plus.
 10. Ability to work independently and as part of a team.
 11. Functional Design and experience of working with Agile methodologies (product development)
 12. Nice to have: hands on or familiarity of at least one of these Systems …Infor HRT Solution, Workday, SAP Successfactors or something similar
 13. Most of all, a zeal to work towards ''what does the HR System users need in these times to make their daily life easier …'' and how we can help them achieve


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.