Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
35306

Beskrivning och krav

This job position covers all necessary tasks for the design and development of the SyteLine product, ranging from infrastructure, utilities, and backend and frontend development to provide a better and more efficient user experience.


A Day in The Life Typically Includes

 • Identifies and documents requirements including:
  • Works with the Project Lead to understand software system requirements and design specifications for various computer operating systems.
  • Represents requirements using alternative views, such as analysis models (diagrams), prototypes, or scenarios, where appropriate.
  • Aids in requirements analysis/verification, ensuring that requirement statements are in accordance with approved methodology.
  • Breaks down high-level product development.
  • Work with business/user requirements into a functional product design.
  • Participates in requirements prioritization, release scope control and management.
  • Responsible to provide designs and input on coding, quality, and implementation considerations throughout the development lifecycle.
 • Identifies and documents designs and specifications including:
  • Writes product designs/specifications according to standard templates and in accordance with the system design specifications.
  • Participates in breaking down high-level business and user requirements into a functional product design.
  • Participates in defining quality specifications, external interfaces, screen flows, constraints, and other nonfunctional requirements.
  • Identifies user classes; documents user class characteristics/user patterns.
  • Communicates product designs to the assigned development and QA teams and work to resolve issues with the product designs through the design review process.
  • Participates in design reviews to ensure that the requirements were interpreted correctly.
  •  Identifies and recommends resolutions to problems with design processes so as to ensure software quality.
  • Ensures that product designs successfully fulfill the needs that are defined in the business requirements.
  • Identifies potential technical problems or design flaws so that preventive action can be taken.
 • Collaborates on and documents product change orders throughout the software development life cycle.
 • Performs research (in the form of internet searches, client visits, reading books, attending seminars, interviewing industry experts, etc.) to augment understanding of business processes and user requirements.
 • Keeps abreast with industry trends and practices specific to a domain.
 • Provides domain knowledge/product knowledge to development and QA teams and as a subject matter expert on products to support groups such as marketing, documentation, training, support, field services and clients. This includes being an expert on the business processes, designs and specifications that are within their respective area.
 • Present designs/product features to customers (internal and external).
 • Works with other members of the software development team to plan projects that will require specifications, and designs.
 • Evaluates, incorporates and documents product change orders throughout the software development life cycle.
 • Exhibits innovation in the development of new/improved methods or approaches to problems.
 • Writing software design following Test-First Development methodology in scrum development teams.
 • Perform test activities.
 • Review and contribute to product release documentation.
 • Mentor less experienced business analysts and help in product training for various departments as required.

What You Will Need:

 • Minimum of 3 years of prior business analyst experience.
 • Formal training in business analysis techniques.
 • Development and/or implementation of an ERP system. 
 • Basic SQL scripting.

What Will Put You Ahead?

Basic knowledge in the following:
• Knowledge of end-to-end ERP system flow.
• Experience in financial module

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.