Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
32054

Beskrivning och krav

 Business Analyst
Hyderabad, India

JOB SUMMARY: 
 We are seeking a highly motivated and experienced Business Analyst to join our team in Hyderabad. The ideal candidate will have at least 4 years of experience, a background in computer science or related areas, and solid knowledge of business practices, online content, cloud technologies, software development life cycle, and Agile/Scrum methodology. The candidate should also understand computer architecture, the web, and Content management systems like AppDirect.

JOB RESPONSIBILITIES:
• Work with stakeholders to identify business requirements, scope, and objectives.
• Analyze and document business processes and workflows.
• Develop business cases, use cases, and user stories.
• Translate business requirements into technical specifications.
• Collaborate with cross-functional teams to deliver high-quality solutions, including developers, designers, and project managers.
• Develop and maintain project timelines, schedules, and status reports.
• Conduct data analysis and make data-driven recommendations.
• Monitor project progress and identify risks and issues.
• Support user acceptance testing and provide post-implementation support.
• Stay up to date with the latest industry trends and best practices.

EDUCATION & EXPERIENCE:
• Bachelor's degree in computer science or related field
• Minimum of 4 years of experience in business analysis
• Strong understanding of business practices, online content, cloud technologies, software development life cycle, Agile and Scrum methodology, computer architecture, the web
• Excellent communication, analytical, and problem-solving skills
• Ability to work effectively with cross-functional teams and stakeholders.
• Experience with project management tools and techniques
• Strong documentation skills
• Certifications like Certified Business Analysis Professional (CBAP), Agile Certified Practitioner (ACP), and Scrum Master Certification (SMC) are a plus.
• Experience with Content Management Systems (CMS) like WordPress, Drupal, Joomla, Wix, AppDirect, etc


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.