Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
37248

Beskrivning och krav

Position Summary:

The Infor U Team is in search of a dynamic and self-motivated individual who can showcase agility, adaptability, leadership skills, and possesses a strong background in technology. This individual will be responsible for overseeing the Training Environments for a range of products, directly contributing to the training of both internal and external clients, as well as participating in client-facing Infor tech events. It is essential for the candidate to exhibit a comprehensive grasp of project management within a high-paced, matrixed environment, while being capable of navigating challenges without compromising timelines or the quality of deliverables.

A Day in The Life Typically Includes:

Successfully manage and coordinate projects relating to the installation, configuration and management of multiple training system environments which directly impact Infor U course development, deliveries, and events.

This includes, but is not limited to:

·       Closely monitor the overall state of training environments for both on-premise and Cloud solutions, including requirements gathering for creation, trouble shooting and coordinating changes requests.

·       Developing project plans and coordinating/scheduling resources to align with projected deliverables.

·       Managing time, documentation, and implementation of multiple projects simultaneously.

·       Managing costs by monitoring storage capacity and end-user access to environments.

·       Effectively communicating verbally and in writing to keep instructional designers, subject matter experts, instructors, and other stakeholders abreast of project development, including managing expectations, problem-solving, and driving successful project completion.

·       Continual improvement recommendations that assist the business in achieving its goals and objectives, leveraging best practices and professional experiences.

·       Occasionally traveling may be required to support product training environments or other resources.

·       Other duties as assigned.

Basic Qualifications:

·       Attention-to-detail

·       Superb organizational skills

·       Verbal and written communication skills

·       Good communication, and teamworking skills

·       Time management skills

·       Problem-solving skills

·       Process oriented

·       Interpersonal skills, including the ability to explain complex topics to non-technical audiences

Preferred Qualifications:

·       PMP, Agile certified or project management training

·       Experience with SharePoint, Jira, Virtual Servers, ERP’s, Education, Instructional Design

·       Proven ability to work remotely
Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.