Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
36527

Beskrivning och krav

We are looking for Software Engineers to build and implement various applications, microservices and Cloud automations. You will work with experienced Developers, Technical Leads, Product managers throughout the Software development life cycle. In this role, you should be a team player and keen eye for detail and problem-solving skills. If you also have experience in Agile framework and popular languages such as Golang and worked on Cloud such as AWS, we would like to meet with you.

Title: Software Engineer

Experience: 4-6 Years

Location: Hyderabad

Education: Bachelor’s/ Master’s degree in CSE/IT

Key Responsibilities:

 • Self-starter with the ability to work independently.
 • Produce clean, efficient, and reusable code based on specifications.
 • Collaborate with team members to determine best practices and requirements.
 • Contribute to our efforts to revolutionize the way we build and automate cloud-based products and services.
 • Design and implement low-latency, high-availability, and high-performance applications and services.
 • Troubleshoot, debug, and upgrade existing software.
 • Performance tuning, improvement, balancing, usability, automation
 • Create technical documentation for reference and reporting.

Key Requirements/Experience:

·        6 - 8 years of software development experience with the majority spent working on Golang, Rust, and Cloud technologies AWS and Azure.

·        Good understanding of Object-Oriented concepts

 • Working Experience with AWS (Amazon Web Services) services such as CloudFormation, Terraform, Serverless Framework, ECS, EC2, S3, VPC, IAM, Security Groups, ALB/ELBs, Auto Scaling, Lambda, ECS, etc., and strong troubleshooting skills on various AWS Services
 • Also working experience with Kubernetes such as AWS EKS and Azure AKS
 • Ability to integrate with APIs and build tooling/systems around distributed systems.
 • Working Experience in software virtualization and containerization using Docker, Kubernetes, and likes
 • Ability to work with concurrency, multithreading, and multitasking.
 • Knowledge of common Data structures and algorithms and when to use them.
 • Experience in building applications based on Microservices Architecture
 • Good to have experience with large-scale data collection and visualization using ELK stack, Kafka, and Grafana
 • Experience with various versions of Windows and Linux operating systems and strong skills in Shell scripting
 • Strong experience with software version control (especially git)
 • Working knowledge with modern tools like Jira, Wiki, etc.,
 • Excellent communication and collaboration skills

Certifications:

·        Certifications related to AWS, Kubernetes, and Go lang are preferable.Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.