Allmän information

Land
Polen
Stad
Wroclaw
Avdelning
Development
Jobb-ID
35882

Beskrivning och krav

The Cloud Tools and Services department (CTS) provides Infor with a variety of tools for development, monitoring, cost savings, and many supporting activities.

We are looking for a talented engineer to join our team at CTS!

If you are a dynamic and ambitious person, striving to learn and experience new challenges, you have an analytical way of thinking and a problem-solving attitude, you are able to perform both individually and working as a part of a team, you are the perfect fit!

Challenges:

 • Deployment, monitoring, and maintenance of cloud-based distributed services.
 • Design and implementation of automation workflows.
 • Design and implementation of operation-supporting services.
 • Optimization of service performance and scalability.
 • Collaboration with a development team to assure service reliability.
 • Troubleshooting and incident handling.
 • Maintenance of up-to-date documentation.
 • Participation in agile standups and code reviews.

Required Skills:

 • 2+ years of experience working as a DevOps or SRE engineer.
 • Experience with AWS core services (IAM, VPC, EC2, Lambda, ECS/Fargate, S3, RDS, DynamoDB, Route53, CloudWatch, CloudFormation).
 • 2+ years of Python coding experience.
 • Experience with Bash scripting.
 • Strong knowledge of the Linux operating system.
 • Experience with containers (Docker) and container management systems.
 • Experience in infrastructure as a code development.
 • Experience with CI/CD practices.

Nice To Have:

 • Experience with monitoring systems.
 • Experience with time series databases.
 • Experience with Kafka and data streaming.
 • Certifications (AWS, Linux).

What we offer:

 • Opportunity to work with the 3rd largest Enterprise Software company in the world.
 • Training and development programs.
 • A rewarding career in an international working environment.
 • Opportunity to work alongside recognized experts in the field.
 • My Benefit System.
 • Sodexo.
 • Private Medical Care.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.