Allmän information

Land
USA
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
37333

Beskrivning och krav

The Development Business Analyst will support Infor’s Financial and Supply Chain Management systems and clients, and will play a pivotal role in facilitating communication between our clients and internal development teams. The Business Analyst will gather, analyze, and document business, helping to shape and deliver solutions that address our clients' unique needs.


A Day in The Life Typically Includes: 

 • Collaborating with clients and internal stakeholders to understand their business needs, objectives, and challenges
 • Analyze gathered requirements to identify patterns, discrepancies, and opportunities for process improvement
 • Create clear and concise design documentation, including use cases, functional specifications, process flows, and data models
 • Work closely with development teams to design solutions that align with the documented requirements
 • Act as a bridge between clients and development teams, ensuring that communication flows smoothly and expectations are managed effectively
 • Participate in the testing phase to ensure that the developed solutions meet the defined designs
 • Stay current with industry trends and best practices in business analysis


Basic Qualifications

 • Experience in business analysis in the software or technology industry
 • Experience collaborating between technical and non-technical stakeholders
 • Experience in business analysis tools and methodologies
 • Industry relevant experience in Supply Chain ERP software
 • Analytical and problem-solving experience        


Preferred Qualifications: 

 • Bachelor's degree in Business, Information Technology, or related field
 • Experience in healthcare industry:  supply chain management, inventory, purchasing, contracts, and requisitions 
 • Experience with software development and project management methodologies 
 • Understanding of relational databases
 • Experience coding would be an asset

Remote (Dallas, TX; St. Paul, MN; and Alpharetta, GA)Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.

This employer uses E-Verify. Please visit the following website for additional information: www.kochcareers.com/doc/Everify.pdf