Allmän information

Land
Tjeckien
Stad
Fjärrplats
Avdelning
Development
Jobb-ID
35439

Beskrivning och krav

You will be joining our AWS and Shared Services Infrastructure team. As a member of this team, you will be writing automation for AWS infrastructure and third party services. You will be engaging with development teams, providing AWS/Infrastructure support to application operation teams.

Your Responsibilities Include
• Work with application development teams to ensure that their applications are designed properly for interacting with AWS services such as IAM, KMS, S3, Security Group rules, following least privileged security practices.
• Write end-to-end automation for a variety of infrastructure needs, such as the ability to bootstrap and deploy AWS Accounts/Regions, infrastructure, services, and third-party applications/tools.
• Design, implement, and deploy cloud infrastructure services for AWS.
• Mentor your peers with development best practices. Provide code peer-review feedback.

Knowledge and Skills
Required:
Cloud
• Experience designing and consuming cloud services, ideally based on Amazon Web Services or/and MS Azure
• to think in a "cloud-native” manner

Development
• Ability to write automation code in a common scripting language, such as Python or golang, etc, including experience in AWS SDKs
• Formal development experience is a huge plus
• Working knowledge of Git, Bitbucket/Stash, Jenkins or similar tools

Optional:
Networking
• Understanding of fundamental concepts like network security, routing, and load balancing
• Good grasp of standard protocols like TCP/IP, SSH, RDP, etc.

Operations
• Understanding of operational concepts like change management, on call rotations, escalations, uptime, etc.
• Experience in managing production systems on a very large scale
• Experience with log management and monitoring tools such as Sumo Logic, Splunk, Logic Monitor. Etc

OS
• Deep understanding of Linux
• Experience with writing configuration management recipes (SaltStack, Puppet, Chef, or similar)
• Knowledge of container technologies, Docker, ECS, EKS, K8s etc.

Architecture & Design
• Ability to formalize a design for a variety of audiences
• Willingness to work in a team to design the best possible system without letting ego get in the way

Security
• Conscious of security concerns
• Work with Information Security teams, stay current and deploy security benchmarks such as CIS, NIST.
• Healthy fear of implementing an insecure solution

We offer
• Stunning colleagues
• As a cloud-based company, candidates will have the opportunity to deeply familiarize themselves with how to effectively use the cloud to solve challenging scalability, availability, and durability problems
• Competitive compensation
• Great career path
• International working environment and top world product development.
• Possibility of professional growth.
• Access to trainings and certifications
• Sodexo Cafeteria pack (sport, culture, leisure time, life/pension insurance)
• Refreshment in the office, meal flat rate
• Language courses
• Flexi working hours

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.