Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
36342

Beskrivning och krav

Responsibilities:
 • The candidate will have a strong technical background with experience working in medium to large-scale environments.
 • Work as part of a cross-functional team to provide technical support, troubleshooting, and complex problem resolution on escalated issues while monitoring and maintaining application environment stability.
 • Provide support during large-scale scheduled maintenance and disaster recovery efforts
 • Configure Linux system and Middleware according to documented guideline
 • Identify, research, and develop system process improvements and recommend them to management for implementation/automation
 • Create, use, and maintain resource documentation for reference and troubleshooting problems
 • Create and follow change requests in accordance with the change management policy
 • This position operates in a 24x7x365 environment. Participate in the rotating "on-call" schedule with other members of the team.
 • Running AWS-based automation, system-level automation and troubleshooting issues when they arise.
 • Experience in Build Release management, setting up CI/CD pipelines, managing various tools required in the software lifecycle, Scripting in shell, Python, Groovy or Java and UNIX / Linux System administration.
 • Experience working with Terraform.
 • Experience with PostgreSQL Databases.
 • Experienced in using Docker components like Docker Engine, Hub, Swarm, Docker Registry, handling Docker images primarily for middleware installations and domain configurations. Experience with a version control system (GIT preferred).
 • Hands-on experience in AWS services and AWS DevOps tools (EC2, S3, RDS etc.)
 • Expertise in AWS EKS concepts (Nodes, Namespace, Containers, Pods)
 • Build & Set up test automation and pipeline frameworks in Open Shift and/or Kubernetes environments
 • Administer automated CI/CD systems and tools for development and test teams.
Desired skills:

 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Information Technology, Engineering Technology or technical degree and/or certifications.
 • 5+ years’ experience with Windows and Linux systems administration
 • Strong Middleware experience installing, configuring and tuning Weblogic/ Jboss/WildFly/Apache/JVM tuning along with understanding and knowledge of relational databases
 • Understanding of High Availability and Scalability techniques
 • Extensive experience troubleshooting complex server infrastructure and network environments.
 • Experience with server configuration automation tools and automating processes.
 • Experience administering a production-state system and interacting directly with customers.
 • Ability to work as part of a team in building, administering, and deploying automated systems.
 • Linux and Windows OS administration
 • A general understanding of cloud technologies and/or experience with AWS (EC2, ELB, S3, VPC, SES).
 • Experience with scripting (Python, Shell, Batch)
 • Experience with the AWS Cloud automation toolset is a plus
 • Good understanding of System level security
 • Experience with any industry standard monitoring solution is a plus
 • A general understanding of networking concepts such as TCP/IP, VLANs, and related protocols.

Basic Qualification:
-Bachelor’s Degree in Computer Science, Information Technology, or Engineering Technology with at least 4 years of relevant IT experience
- Knowledge of AWS Cloud Services and Microsoft Azure
- Automation knowledge in Python and Power shell

Preferred qualification:
-Bachelor’s Degree in Computer Science, Information Technology, or Engineering Technology with at least 4 years of relevant IT experience
- Knowledge of AWS Cloud Services and Microsoft Azure
- Automation knowledge in Python and Power shell

Summary:
DevOps Engr who is ready to help us improve our customer experience by building functional systems that bring our business to new heights. You’ll need to have strong experience in Amazon Web Services and Azure, because you’ll be creating cloud formation templates to build AWS services to support custom Java applications—which means you’ll need to be fluent in Java, too. As a DevOps Engr, you’ll also be working in conjunction with like-minded departments such as software engineering to deploy these new products and manage our infrastructure, associated processes and systems. It’ll definitely help for you to be detail-oriented and a skilled problem solver because you’ll also be helping us to streamline our processes—and automating them where applicable.

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.