Allmän information

Land
USA
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
36662

Beskrivning och krav

Infor is seeking a highly motivated and detail-oriented DevOps Engineer, with experience developing and automating cloud software. You’ll work with many AWS offerings and open source tools. You’ll help define Infor’s next-generation CI/CD pipeline, as well as monitoring, metrics, and analytics infrastructure while working with key stakeholders throughout the enterprise to help us deliver multi-tenant applications to customers in the cloud. And you’ll work on a tight-knit team that moves fast and learns new skills on a daily basis.

A Day in The Life Typically Includes:
 • Implement code and automation for cloud-based applications and microservices, both front and back end
 • Collaborate with other developers and departments to ensure high quality software and timely delivery
 • Participate in agile standups and perform code review
 • Maintain comprehensive documentation for new and existing systems and procedures
 • Maintain and enhance existing systems based on user feedback 
 • Ensure that unit and system tests are automated, per quality assurance requirements
 • Optimize performance and scalability as necessary to meet the business goals of application and environment
 • Operational On-Call responsibilities
Basic Qualifications:
 • Experience developing and maintaining software applications in the AWS cloud.
 • Experience writing distributed applications and testing and deploying them in a public cloud such as AWS, Azure, or GCP.
 • Experience with design, and coding skills. Must also be able to script, automate, as well as architect software / solutions. 
 • Experience owning, leading and innovating SaaS services / Cloud Deployments and Operations, primarily on AWS.
 • Experience with Cloud Services and understanding of the concept of infrastructure as code, monitoring as code, Micro-services and multi-cloud. 
 • Experience collaborating and communicating across different teams (Ops, Product management, Support, Development & Customer Success) and leading global DevOps / Cloud Ops teams made of diverse cultural backgrounds and across different time zones.
Preferred Qualifications:
 • Bachelor of Science in Computer Science or equivalent experience
 • AWS Certifications a plus

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.

This employer uses E-Verify. Please visit the following website for additional information: www.kochcareers.com/doc/Everify.pdf