Allmän information

Land
Indien
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
34590

Beskrivning och krav

WFM is looking for a DevOps Engineer who is ready to help us continuously improve our CI/CD pipeline and SDLC process by building functional systems that bring our business to new heights. You’ll need to have strong experience in Amazon Web Services. As a DevOps Engineer, you’ll also be working in conjunction with like-minded departments such as software engineering to deploy these new products and manage our infrastructure, associated processes and systems. It will definitely help for you to be detail-oriented and a skilled problem solver, because you will also be helping us to streamline our processes—and automating them where applicable.

Essential Duties

As a member of this team, you will be writing automation for our AWS infrastructure and third-party services. You will be engaging with development teams, providing Infrastructure support to application operation teams. Other duties will include documentation of applications and standards, maintenance of ticketing queues, general assistance with projects, ensuring security compliance, troubleshooting and SDLC support.

Your Responsibilities Include
* Design, implement, and deploy cloud infrastructure services for AWS and Azure
* Propose the best infrastructure solution based on the requirements
* Ensure the deployments follow the quality standards and are automated
* Call out blockers
* Ensure strict security guidelines are adhered to
* Help troubleshooting issues across all environments including production
* Create and use metrics for monitoring purposes
* Collaborate closely with dev team
* Collaborate with other DevOps engineers

Basic Qualifications
* Bachelor’s Degree in Computer Science, Information Technology, Engineering Technology or technical degree and/or related certifications.
* 2+ years’ experience with Linux systems administration
* Understanding of High Availability and Scalability techniques
* Experience troubleshooting complex server infrastructure and network environments.
* Experience with server configuration automation tools and automating processes.
* Experience with containerization such as Kubernetes is a plus.
* A general understanding of cloud technologies and/or experience with AWS (EC2, ELB, S3, VPC, SES).
* Experience with AWS Cloud automation tool set and languages such as Bash or Python is a plus.
* Good understanding of System level security
* Experience with any industry standard monitoring solution is a plus
* A general understanding of networking concepts such as TCP/IP, VLANs, and related protocols.

Preferred Qualifications
* 2+ years experience with AWS Systems (Code Deploy, EC2, ALB, NLB, ELB, S3, VPC, SSM, etc)
* 2+ years experience automation, scripting and development tools
* Advanced job-related certifications preferred but not required.
* Technical certifications are a plus.
* AWS Solution Architect Certification is added advantage.

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.