Allmän information

Land
USA
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
36609

Beskrivning och krav

We are seeking a DevOps Engineer with experience developing and automating cloud software. You’ll help define Infor’s next-generation CI/CD pipeline, as well as monitoring, metrics, and analytics infrastructure while working with key stakeholders throughout the enterprise to help us deliver multi-tenant applications to customers in the cloud. And you’ll work on a tight-knit team that moves fast and learns new skills daily.


A Day in The Life Typically Includes:
 • Write and Implement code and automation for cloud-based applications
 • Collaborate with other developers and departments to ensure high quality software and timely delivery
 • Participate in standups and perform code review
 • Participate in daily Stand-Ups, Sprint planning and Sprint DEMO
 • Maintain comprehensive documentation for new and existing systems and procedures
 • Maintain and enhance existing systems based on user feedback
 • Optimize performance and scalability as necessary to meet the business goals of application and environment
Basic Qualifications:

 • Degree in Computer Science/Engineering or equivalent professional work experience in field
 • Experience in Software development, deployment and support
 • Experience creating, debugging CI/CD pipelines using Gitlab/Jenkins with different plugins
 • Knowledge of Sprint and Agile methodologies
 • Experience in Terraform , Cloudformation
 • Experience with Monitoring Tools like CloudWatch
 • Experience in Python, Java, Bash OR Linux
 • Legal authorization to work permanently in the United States for any employer without requiring a visa transfer or visa sponsorship.

Preferred Qualifications:

 • AWS, Terraform or Kubernetes certifications
 • Experience with containerization and micro-services architecture
 • Data Analytics skills
 • Docker, Kubernetes, EKS, AWS Fargate
 • Application services including Lambda, Step Functions and AWS SDKs

Location:  US Remote (Dallas, TX, Alpharetta, GA, St. Paul, MN)

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.

This employer uses E-Verify. Please visit the following website for additional information: www.kochcareers.com/doc/Everify.pdf