Allmän information

Land
Tunisien
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
36751

Beskrivning och krav

We are seeking a highly motivated and detail-oriented DevOps engineer wanting hands-on experience with Capacity and Cloud Cost Control programs. Our DevOps engineers work with many AWS offerings and open-source tools, with a focus on delivery to our customers in the cloud.  You will join a team of highly skilled engineers to focus specifically on SaaS right sizing and ensuring we are cost-efficient throughout our AWS deployment model.  

 

A Day in The Life Typically Includes:

• Implement code and automation for cloud-based applications that leads to cost savings tracking.

• Collaborate with other developers and departments to ensure all effective methods and tools are in place for right sizing and cost savings. 

• Participate in standups and perform code reviews

• Maintain comprehensive documentation for new and existing systems and procedures

• Maintain and enhance existing systems based on user feedback

• Optimize performance and scalability as necessary to meet the business goals of application and environment

 

What You Will Need:

• Degree in Computer Science/Engineering and 3 years professional work experience in field

• Desire to automate and avoid manual tasks

• Motivated and works well with minimal supervision

• Proficiency in Python and/or PowerShell and Linux

• Experience working with a cloud provider (AWS, Azure, etc.)

 

What Will Put You Ahead?

• Strong understanding of AWS resources and application services including Lambda, Step Functions and AWS SDKs, Dynamic scaling

• Working knowledge of Git, Jenkins

• Ability to work in a geographically distributed company

• Experience with industry standard monitoring and AWS cost savings solution(s) in a SaaS environment
Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.