Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
37554

Beskrivning och krav

Position Summary:

The DevOps Engineer will have a strong technical background with experience working on medium to large scale environments. 

Work as part of a cross-functional team to provide technical support, troubleshooting and complex problem resolution on escalated issues while monitoring and maintaining application environment stability. 

Provide support during large scale scheduled maintenance and disaster recovery efforts

Identify, research, and develop system process improvements and recommends them to management for implementation/automation

Create, use and maintain resource documentation for reference and troubleshooting problems

Create and follow change requests in accordance with change management policy

This position operates in a 24x7x365 environment. Participate in the rotating "on call" schedule with other members of the team.

Running AWS-based automation, system level automation and troubleshooting issues when they arise.

 

 

 

 

What You Will Need:

Basic Qualifications:


 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Information Technology, Engineering Technology, Software Development or technical degree and/or certifications. 
 • Linux and Windows OS administration

 

 

 

 

What Will Put You Ahead?

Preferred Qualifications:

 

 • Windows and Linux experience. 
 • AWS experience including experience with EC2, S3, Lamda, SQL Server, etc.
 • Scripting experience (Powershell, Bash, Python).

 

A Day in The Life Typically Includes:

 •  Software Development or technical degree and/or certifications. 
 • Understanding of High Availability and Scalability techniques.
 • Extensive experience troubleshooting complex server infrastructure and network environments. 
 • Experience with server configuration automation tools and automating processes. 
 • Experience administering a production-state system and interacting directly with customers. 
 • Ability to work as part of a team in building, administering and deploying automated systems. 
 • Excellent written and oral communication skills, particularly in documenting and teaching installation and configuration processes.
 • A general understanding of cloud technologies and/or experience with AWS (EC2, ELB, S3, VPC, SES). 
 • Good understanding of System level security
 • Experience with any industry standard monitoring solution is a plus (Monocle and SumoLogic)

 


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.