Allmän information

Land
Nederländerna
Stad
Arnhem
Avdelning
Consulting Services
Jobb-ID
36658

Beskrivning och krav

Infor are looking for a Technical Consultant, Associate to join our Food and Beverage (F&B) team in the Benelux, which consists of multiple disciplines. There are Solution Architects, Consultants and Developers. Together they implement award winning, cloud based ERP Solutions to clients across the Benelux region for interesting food and beverage producing customers.


As a Front end focused Technical Consultant, you will be developing the customizations in the User Interface of the Infor ERP System M3. So you are the one in the team who gives the user more control, ease of use and insight in their day to day job. Since every customer has it's unique process there is a broad diversity in what we have made and what we are going to make.


As a member of the project team you work together with the consultants and the customers. We encourage everyone to look outside the boundaries of your own working field and create the best solution possible.

Your Responsibilities Include

·       Development and Delivery of UI extensions. The end user will be working on a day to day basis with these extensions. So you will be improving their performance and easing their lives.

·       Maintain the Infor UI standards. Infor created a signature layout, we want to preserve that look and feel throughout our applications.

·       Working on a variety of different project for clients in the Food & Beverage industry. These are the names and companies behind the products in your fridge.

·       Working closely with the Functional Consultants, Solution Architect, Project Manager to understand, develop and deliver customizations.

Knowledge and Skills, You Bring to the Organization

Basic Qualifications:

·       Experience in developing a UI based on a SPA like Angular, Vue or React.

·       Developing experience with Typescript and CSS.

·       Worked with the Node Package Manager (NPM).

·       Basic Understanding of version control systems like GIT.

·       Curious about what you will be making and how it is used. And eager to learn more.

·       Dutch and English language. Most of our customers are based in the Netherlands and communicate in Dutch.

Preferred Qualifications:

·       Experience in applying Domain Driven Design practices. We think that this is a good way of structuring an application.

·       Basic knowledge of other programming language like Java/C#.NET

·       Willing to explore the full stack of development within Infor. Since you are part of a team it is possible to work on more than only front end development.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.