Allmän information

Land
Storbritannien
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
36242

Beskrivning och krav

The Solution Architect role provides sales support and delivery leadership, guiding the Infor consulting teams and customers on how to achieve success with their solution through industry and implementation best practices.  


The Solution Architect ensures that the appropriate solution design is positioned in the sales cycle and that the scope of the implementation project stays true to that solution design throughout the transition to delivery and to the point of go-live.


They enable customer success and should ensure that the client realises their desired business outcomes from their investment in Infor.    

The Solution Architect will have industry experience in the Food & Beverage industry. 

 

A Day in The Life Typically Includes 


Specific responsibilities are determined by the individual SA’s leadership and will vary because of the sales or delivery focus and skills of each Solution Architect and the needs of the business.  


Sales and Marketing Support 


 • Post initial qualification, engage collaboratively with Solution Consulting, Software Sales, and Services Sales on significant sales opportunities within their industry practice. 
 • Provide knowledge of the customers’ industry and business during the sales cycle, planning activities. 
 • Determine and recommend an End-to-End solution design, that enables the achievement of the customers’ objectives and desired business outcomes.  
 • Ensure that all necessary Architecture Artefacts are consistently created in the sales phase to a high level of quality and organized and stored using a standard structure and repository.  
 • Ensure that appropriate Infor industry process catalogues (IPC) are positioned and determine the degree of fit to the client’s to-be business processes through Engage workshops.  
 • Challenge the customer where appropriate to encourage adoption of standard IPC processes unless there is a valid business reason not to.  
 • Agree solution scope and ensure fit to standard functionality with minimal modifications. Ensure that any necessary modifications are clearly identified, and the associated risk and cost is understood by the client and internally within Infor. 
 • Contribute proposal content specific to functional/technical area of responsibility and provide input to the effort estimates 
 • Support the development of presentation materials and participate in the on-site customer presentations and demonstrations 

Delivery     • Establish and maintain customer relationships at an Executive and Manager level.  
  • Act as the Design Authority to ensure that the scope of the delivered solution reflects the
  • End-to-End design agreed in the sales cycle and highlight deviations from scope to the customer and internally within Infor.  
  • Assist the Infor Practice leadership in helping Infor customers achieve their goals including a successful implementation, a positive business relationship with Infor, and to become and remain satisfied customers of Infor products and services. 
  • Ensure that key Architecture Artifacts created in the sales cycle are developed and refined in a consistent manner and organized and stored effectively using a standard structure and repository, such that they may effectively handover responsibility to an alternative SA should such circumstances arise where this is necessary.  
  • Understand and challenge current business processes and propose viable solutions to the customers’ business issues.
  • Provide solution quality assurance checks at designated milestones in the project
  • Validate that solution designs meet customer project objectives during all project phases. This includes the business value case objectives and technical objectives.
  • Provide leadership to the Project Team to ensure adoption of the prescribed solution through active participation in Scope Confirmation, and Industry Process Catalogue Walk-through, and Blueprint Review where required.  
  • Analyze customers’ systems, to determine optimal levels of operation and software use.   
  • Integrate change acceptance tenets and approaches into the communication of requirements and decisions. 

  Organizational Support and Practice Development 

  • Take an active role in the Architecture Competency Centre, regularly attending and contributing to community calls, provide feedback into development of architecture best practices and tools.  
  • Deliver knowledge transfer presentations and opportunistic coaching for functional and/or technical consultants, including ‘Early Talent’ recruits 
  • Maintains up to date industry, process, Infor product, technical knowledge, and roadmaps 
  • Innovation 
  • Identify potential business use cases for emerging digital technology. Help to define the business case for implementing these solutions and help to develop and run Proof of Concepts (POC) to demonstrate technical feasibility and operational fit.  
  • Feedback to R&D on common requirements driven by industry trends that should be considered as future product enhancements  

    

  What You Will Need 


  • In depth Architectural knowledge of ERP solutions 
  • Implementation experience within the Food and Beverage sector 
  • Experience of several full project life-cycle implementations as Lead Consultant or Solution Architect. 
  • Has applied TOGAF concepts in a project environment. Able to deploy TOGAF Architecture Development Methods (ADM). ** Or equivalent architectural frameworks 
  • Significant customer-facing consulting experience. 
  • Strong stakeholder relationship management skills. 
  • Strong oral and written communication that effectively articulates complex ideas.  
  • Ability to work independently and as a part of a team but also self-motivated. 
  • Team player with the ability to build strong peer and interpersonal relationships.    Om Infor

  Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
  För mer information besök www.infor.com 

  Våra värderingar

  På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

  Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

  Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

  På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.