Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
35639

Beskrivning och krav

Infor is seeking an experienced Software Developer to join the Epiphany team that develops, maintains, and enhances the Sales & Service & Digital Marketing applications and its components for on premise and Cloud deployments. This developer is decisive, action-oriented, learns quickly, independently, and takes ownership of open issues. The work includes a variety of activities ranging from architecting, designing, and developing new features to fixing bugs, cloud deployments, continuous integration, creating requirement & design documents to tests.

Basic Qualifications:

 • Bachelor’s or Master’s degree in computer science, or related field preferred.
 • 5 years of development experience on JAVA/J2EE application
 • UI development experience using HTML, CSS, Java Script, JQuery, JSP.
 • Have working knowledge about EJB, Servlets, WebServices, HTML5,  JSON, REST API.
 • Should be well versed with application server like WebLogic and WebSphere and Web servers like Apache and IIS.
 • Knowledge of Object-Oriented Design, Microservices, Service Oriented Architecture and Application Integration Design Patterns.
 • Should be able to work with MS SQL Server and Oracle Database server.
 • Should be able to work as individual contributor throughout the lifecycle of development.
 • Debugging skills for analyzing customer issues and existing product implementation.
 • Experience with any of code repositories like Mercurial, GIT, SVN etc.
 • Good communication skills and comfortability speaking in customer and internal interactions
 • Strong analytical skills and ability to multi-task
 • Quick adaptability towards learning new skills for development needs
 • Experience in application integration across other products preferably INFOR products.

Preferred Qualifications:

 • Experience on AGILE development methodology
 • Familiarity with Docker and Kubernetes

·            Experience in SaaS environment and AWS experience

·            Ability to work with development tools like IDE’s Visual Studio, Eclipse, Jenkins, JIRA etc.

Responsibilities:

 • Designing, coding, and debugging software
 • Maintain, upgrade and enhance existing software
 • Review and resolve software-related findings and make required changes
 • Understand the product and interface architecture, requirements, design and participate in technical discussions with stakeholders to release time to market.
 • Understand client requirements and accordingly develop the code to create required features.
 • Implement a robust set of services and APIs to power the web application.
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Review code to ensure quality and adherence to company standards
 • Improve performance of existing software
 • Communicate issues to the appropriate audience
 • Recommend new technologies that can help increase productivity
 • Write and maintain design specification documents
 • Investigate product functionalities, new technologies or 3rd party software for areas to improve current product.
 • Estimate, prioritize and refine tasks during the Sprint Planning event
 • Provide timely and meaningful feedback during Sprint Retrospective event


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.