Allmän information

Land
Tunisien
Stad
Tunis
Avdelning
Development
Jobb-ID
37637

Beskrivning och krav

Intern – Comparative Analysis of ML and Time Series-Based Forecasting Engines

4/5-month duration from February 2024

Mission/Challenges:

The intern will conduct a comprehensive comparison between the AI Engine (ML-based) and the existing Time Series (TS) engine, which are in separate code bases (Python and Java, respectively). The challenge is to devise an intelligent methodology for comparing these engines, considering error metrics and the potential use of holdout mode. The goal is to come up with smart rules to determine which engine to use for each item/location, while considering cost implications, such as increased AWS costs due to holdout mode. The intern will work on creating a controller for engine selection.

Skills and Requirements:

  • Proficiency in both Python and Java.
  • Understanding of machine learning and time series forecasting principles.
  • Strong data analysis skills.
  • Knowledge of error metrics and statistical analysis.
  • Cost-awareness for cloud computing.
  • Good communication skills for presenting findings and recommendations.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.