Allmän information

Land
Tunisien
Stad
Tunis
Avdelning
Development
Jobb-ID
37638

Beskrivning och krav

Intern – Optimization in Production Scheduling

4/5-month duration from February 2024

Mission/Challenges:

In this project, the intern will explore optimization in the context of production scheduling. The existing solver, written in Java, uses the constraint programming (CP) library from OR-Tools. The intern's mission is to re-implement a portion of the solver using the latest CP-SAT library from OR-Tools and assess its performance compared to the older CP library. While the entire solver is complex, this project will serve as an assessment of the benefits of transitioning to the new library, providing insights into improved performance and efficiency.

Skills and Requirements:

  • Proficiency in Java.
  • Knowledge of constraint programming and optimization techniques.
  • Familiarity with OR-Tools and its libraries (CP and CP-SAT).
  • Experience with performance benchmarking and profiling.
  • Analytical and problem-solving skills for assessing and comparing performance.
  • Good English language ability.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.