Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
35285

Beskrivning och krav

For the Infor ION Connectors team we are looking for a highly motivated and result-driven Software Engineer (SE).

You will be responsible for translating high level requirements and designs into solid detailed designs, building robust software including extensive unit tests and analyzing and fixing incoming defects.

You will work in a team of motivated people, consisting of other software engineers, business analysts, architects Dev Support and QA engineers. This team is not only local in Hyderabad (India) but is also located in the Netherlands and in the US.

We are currently in the process of breaking up our product into multiple smaller micro services. Although we are looking for a backend engineer, our team is also building the UI parts of the solution so a full-stack engineer is more than welcome to apply.

A Day in The Life Typically Includes:

• Attending the daily development scrum meetings.

• Doing code reviews for colleagues.

• Investigating and resolving incoming defects.

• Creating detailed designs and building implementations.

• Answering incoming questions, helping out colleagues.

• Working with other teams to let our components align seamlessly with others.

Required skills:

• Bachelor or Master technical degree, preferably Computer Science or other technical education

• Analytical, accurate and result driven

• Proactive problem solver

• Good communication skills in English (written and verbal);

• Team player

• Experience with and enjoys working within an international agile development environment

• All round Java developer with knowledge of SQL databases

• Considers and treats Unit testing as intrinsically part of the daily work

• Amazon Web Services, especially EC2, S3, SQS, ELB, OpenSearch

• Experience with Development tooling (e.g. Git, Maven, Jenkins, Jira)

Preferred qualifications:

• Experience in building front ends using Angular

• Knowledge of Azure, container architectures (Docker, Kubernetes)
Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.