Allmän information

Land
Tunisien
Stad
Tunis
Avdelning
Development
Jobb-ID
36601

Beskrivning och krav

The Principal Java Developer works closely with Business Analysts, Product Owner, Product Managers, QA and Support teams to develop new functionality and provide an excellent experience for our customers and partners.

The successful candidate will be responsible for developing new software features and REST APIs, solving issues and supporting a major modernisation of the product. At this level, it’s expected the developer can provide mentorship to less experienced developers, and act in a technical leadership capacity (not line management) within our agile (predominantly scrum) software teams.

A Day in The Life Typically Includes:

 • Developing new software features and enhancing existing functionality, working within our agile scrum teams, alongside product owner / business analyst, developers, QA, scrum master.
 • Our teams are based across the UK, Shanghai, China, and Tunisia, achieving a level of follow-the-sun development, and you may be working in teams with individuals from these localities.
 • Building out new REST APIs for use in internal API-driven development and externally for partner and third-party integrations.
 • Investigating customer-reported software issues, security vulnerabilities and improvements to resolve in a timely and effective manner.
 • Mentoring and supporting less experienced developers, both directly with code review and indirectly with advice and guidance.
 • Supporting the product owner in understanding the complexity of work, identifying constraints and dependencies and in estimating delivery timescales.
 • Working with architects to design features and functionality and to help to articulate the future direction of Java and Java-related software development, design principles and architecture for use across SunSystems.

What You Will Need:

Basic Qualifications

 • Proficient in Java software development (Java 8, J2EE), with in-depth understanding of the language.
 • Experience working with the Spring framework and its ecosystem (e.g. Spring Boot) which is used extensively in our teams.
 • Strong OOAD with some UML/Design Pattern exposure.
 • Experience working in an Agile (pref. Scrum)  and iterative development approach.
 • Strong written and verbal communication skills in English.
 • Enthusiasm and ability to collaborate well with others, including remote teams
 • Professional pride, drive and curiosity, a diligent self-starter that keeps up to date with the best practise and keeps your skill set sharp.
 • Strong problem resolution skills

What Will Put You Ahead?

·         Preferred Qualifications:

  • Experience with Enterprise, SaaS and/or web platform software development lifecycle a big plus
  • Experience with some of our complementary range of technologies, e.g. GWT, GWTP, JavaScript (JQuery/Angular), XHR, Tomcat, Service-based architectures with HTTP (SOAP / REST APIs) integrations, AWS, Microsoft SQL Server or similar RDBMS,
  • Experience with our toolchain, IntelliJ IDEA, JUnit, Maven, Jenkins, Git
  • Strong ability to think through large abstract systems and processes, comfortable problem-solving and working with data.
  • Customer focused mindset, with the ability to understand end user requirements and consider how users work with software that you develop.
  • Understanding of Accounting/Reporting/Financial applications, or experience with or exposure to Infor SunSystems and Query and Analysis, beneficial but not required.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.