Allmän information

Land
Polen
Stad
Wroclaw
Avdelning
Development
Jobb-ID
37431

Beskrivning och krav

Infor Workforce Management (WFM) is a world-class web application providing comprehensive and modern solutions that strategically enhance workforce planning, execution, and analysis. Built on a proven technology platform, we continue to innovate and lead, solving tomorrow’s workforce needs for our global customer base. Originally, our backend was all Java, but today Kotlin is our first choice when writing service-oriented code. Our front-end has used all the technologies of the past decades, but today we use Angular while supporting JSP pages with JavaScript and jQuery.


What We Do?

 • New Feature Development – we turn requirements into stylish and useful new features for our web and mobile applications.
 • Scrum – our small cross-functional team works independently to deliver features.
 • Methodology – we use industry best practices to ensure we deliver code to be proud of; Code reviews, Pair Programming, TDD, BDD, and CI are all part of the toolset.
 • Testing – we write unit and integration tests using standard testing frameworks (JUnit, Mockito, Cucumber, and Gherkin) to keep our quality high.
 • Impact – each team member has a real impact on our product by collaborating with designers and product owners.
 • Minimal Maintenance – maintenance happens, but we spread the work throughout the year, taking about 15% of any developer’s time.
 • Global Scale – work with colleagues from around the world; We have teams in Canada, the USA, Poland, the Czech Republic, the Philippines, and India.


What will you need?

 • Java development knowledge, including knowledge of JSP, Servlets, and JDBC.
 • Knowledge of web application development: HTML5, CSS, JavaScript, jQuery.
 • Knowledge of Databases and SQL: Oracle, Postgres, DB2, or MySQL.
 • English language proficiency (good verbal and written communication skills).
 • Ability to quickly grasp concepts, analyze problems and provide innovative solutions.
 • Communication with a self-starter attitude and attention to detail.


Nice to have:

 • Understanding of software engineering. processes and Agile Software Development (Scrum, Kanban).
 • Experience with Docker, Kubernetes, and AWS.
 • Knowledge of at least one of Angular, React, and Node.js.
 • Knowledge/Experience with application servers such as Oracle WebLogic, IBM Web Sphere, and JBoss.
 • Knowledge/Experience with tools like Ant, Maven, SonarQube, TeamCity, etc.
 • Servlets, Web Services.
 • HTML5, CSS, COMPASS, SASS, LESS
 • AJAX, JSON, SOAP, REST.
 • Understanding of different OS Memory management strategies, heap structure, and design patterns.
 • Good knowledge of TDD and Unit testing.
 • Experience with a Time and Attendance or Scheduling application is a plus.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.