Allmän information

Land
USA
Stad
Remote Location
Avdelning
Finance
Jobb-ID
37606

Beskrivning och krav

Infor is looking to hire a Manager of Financial Planning & Analysis with advanced excel skills and an eagerness to collaborate with our systems experts to improve reporting and accuracy of financial results.  This is a highly visible role in the finance organization that will work across all the FP&A functions. Being successful in this role will require an entrepreneurial attitude to tackle complex problems. This role will report directly to the VP of Corporate Financial Planning & Analysis.  

A Day in the Life Typically Includes:
 • Distill insights and organize information clearly from large datasets 
 • Assist with acquisitions/divestitures (e.g., carving out financials, financial integration of new assets)
 • Assist with updating the monthly forecast report for the Senior Management team
 • Facilitate the annual Budget process from both systems and supporting the broader FP&A team 
 • Work closely with the System Analyst on the maintenance and updates to our financial reporting system
 • Prepare ad-hoc financial analysis and management reports as requested by the CFO/Head of FP&A
 • Assist in the preparation of executive and board level presentations
Basic Qualifications:
 • Ability to demonstrate Excel knowledge (formatting, aggregation functions, charting and visualization, finance formulas, pivot tables, v lookups, etc)
 • B.S./B.A in Accounting or Finance 
 • Prior experience in financial analysis, planning and budgeting, financial reporting and systems
 • Ability to travel as needed 
 • Legal authorization to work permanently in the United States for any employer without requiring a visa transfer or visa sponsorship.
 • Internal and external communication skills including oral, written, presentation, and active listening 
Preferred Qualifications:
 • Analytical and problem-solving skills 
 • Modeling and data analysis skills 
 • Understanding of Microsoft Access
 • SaaS knowledge 
 • Advanced financial systems (ERP, PM and MIS)
Location: US Remote (St. Paul, MN, Alpharetta, GA, Dallas, TX)


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.

This employer uses E-Verify. Please visit the following website for additional information: www.kochcareers.com/doc/Everify.pdf