Allmän information

Land
Frankrike
Stad
Rueil-Malmaison
Avdelning
Human Resources
Jobb-ID
37482

Beskrivning och krav

The HR Manager plays a pivotal role in any organization, serving as the driving force behind an efficient and harmonious workplace.

This key position manages all aspects of human resources, from talent development to employee relations and compliance.

With a keen understanding of both people and business, an HR Manager ensures that an organization's most valuable asset, its workforce, thrives while simultaneously aligning with the company's strategic goals.

 In this dynamic role, the HR Manager is both a strategic partner and a compassionate advocate, fostering a thriving and inclusive work environment.

Join our team as an HR Manager and make a lasting impact on our organization's success, one person at a time!


The mission for the role:

• Collaborate closely with the leadership team to assist in achieving business objectives through strategic partnerships.

• Aid the HR Director in addressing global HR initiatives and projects as necessary.

• Work with internal clients assigned to the role to enhance organizational capabilities aligned with business objectives.

• Offer support, feedback, and coaching to promote our PBM culture, with training provided to the successful candidate.

• Serve as a vital business advisor and subject matter expert for designated teams by leveraging business acumen, managing relationships, and proactive interventions.

• Demonstrate the capacity to comprehend business goals and market trends and use this insight to suggest and influence innovative approaches, policies, and procedures to continuously enhance business outcomes, productivity, and HR development within the company.

• Provide coaching and guidance to senior leaders on areas such as performance management, employee engagement, talent management, diversity and inclusion, and change management.

• Drive change initiatives and provide direction for organizational design, development, and change management solutions.

• Foster relationships with both in-country and global HR teams as needed, and coordinate with country HR teams when necessary.

• Assume responsibility for ad-hoc HR projects as they arise.

• Address HR issues, such as disciplinary actions and grievances, ensuring satisfactory resolutions, and adhering to country-specific processes when applicable.

• Develop and deliver specific training sessions, workshops, and teams as required by the business.


Preferred Qualifications:

• Proficiency in French and a high level of English language skills.

• Strong ability to build relationships and coach senior stakeholders.

• Generalist HR experience in a global and matrixed environment, with the capacity to provide guidance and influence senior and executive leadership team members.

• Proficiency in project management and change management.

• Experience working with leaders and HR teams outside of the home territory.

• Strong analytical and problem-solving skills, with the ability to influence company leaders (especially in Excel).

• Experience in the IT services or software industry would be advantageous.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.