Allmän information

Land
USA
Stad
Remote Location
Avdelning
Consulting Services
Jobb-ID
37583

Beskrivning och krav

Senior Consultants are responsible for implementing Functional Process Applications on Infor Consulting Services implementation projects. This billable role is crucial to the success of our projects. Infor Consultants work with Clients to implement Infor software and industry-standard processes with the aim of reducing costs, increasing customer service, and creating frameworks for enhanced collaboration and business efficiency. While our technology is the enabler and vehicle for achieving business benefits, the quality and experience of our consultants are key differentiators.

The consultant is responsible for delivering business process and application consulting services which include process design, application configuration, testing, client training on Infor software, technologies and tools in accordance with standard implementation methods. The Consultant is also responsible for developing ongoing, successful business relationships with clients and for providing clients with "industry best practice" recommendations.

A Day in The Life Typically Includes:
 • Assist in the realization of business benefits for clients.
 • Participate in full life cycle client-facing implementation projects relating to Infor applications, working as part of an Infor Project team.
 • Lead the information gathering and design process for a client implementation, including the development of functional business requirements and solution scope documents.
 • Configure a client business solution.
 • Develop and execute test plans and test software configurations.
 • Provide training to client’s key and end users.
 • Provide implementation consultancy and application best practice advice.
 • Achieve engagement objectives.
 • Provide regular internal reports on the status of projects.

Basic Qualifications:
 • Finance software implementation experience in at least one industry segment: Food & Beverage, Chemicals, Equipment, Service Management & Rental, Fashion, Distribution and/or Manufacturing.
 • Understanding of process manufacturing, warehouse management, ERP logistics.
 • Project experience with ERP implementations.
 • Full lifecycle implementation experience implementing finance ERP systems in a manufacturing environment.
 • Willingness to travel throughout North America (US and Canada).
 • Formal customer-facing consulting experience.
 • Experience in leading software configuration and functional implementation.

Preferred Qualifications:
 • Understanding of M3 software or other finance software utilized in process manufacturing.
 • Acted as a lead in ERP software implementation in any finance area.

Remote (Dallas, TX, St. Paul, MN, and Alpharetta, GA)


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.

This employer uses E-Verify. Please visit the following website for additional information: www.kochcareers.com/doc/Everify.pdf