Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Manila
Avdelning
Development
Jobb-ID
36682

Beskrivning och krav

Must have mobile programming expertise and can make high-level design choices and technical standards, including software coding standards, tools, and platforms. Will be asked to participate in software requirements meetings and design review meetings to ensure requirements/design are translated into code during the development life cycle.  


What You Will Need:
 Required skills:
 Minimum Qualifications:
 • Bachelor's degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, or any related course
 • Has mobile programming expertise and can make high-level design choices and technical standards, including software coding standards, tools, and platforms.
 • Strong technical knowledge in software development methodologies, implementation, and quality control
 • Hands-on experience in mobile and backend development using any of the following:
  • Experience in Object-Oriented Programming a must
  • Backend: IIS, MS SQL/Oracle, REST API creation & consumption a must
  • Quality/Testing: Unit Testing experience a must, Test Driven Development (TDD) a plus, Design Patterns (ex. Facade, Factory, Decorator, etc.) preferred, S.O.L.I.D. Principles
  • Version control: SVN a must, GIT / Github a plus
  • Experience in Service Oriented Architecture preferred
  • Experience in using collaboration tools like JIRA and Confluence preferred
 • Experience in working in an Agile method with Scrum process a plus.
 • Open to candidates with Android or iOS mobile development experience
 • Passionate about mobile application development, digital innovation and new technologies.

What Will Put You Ahead?:
Preferred Requirements:
 • C# a must, .Net framework a must, Xamarin preferred

A Day in The Life Typically Includes:
 • Work cooperatively and supportively with a team of cross-functional developers in delivering quality software applications end-to-end. Deliver expected requirements according to schedule and specifications.
 • Participate in software requirements meetings and/or kickoffs to understand Software requirements and scope.
 • Write reusable, testable, efficient codes. Maintain and apply new codes in different branches or development versions of the system whenever applicable.
 • Ensure high performance and responsiveness to any technical requests whether requirements analysis, development, testing, maintenance or support
 • Maintain documentations required in the development life cycle (e.g. Software Design Documents) for references and future use.
 • Provide project plan and correct estimates of work to be done on maintenance tickets, software changes, and other development tasks.
 • Provides accurate and complete status reports to project leads.
 •  Assist junior developers in both technical and functional aspects of maintenance/development
 • Execute thorough code reviews on fixes for defects and bugs 
 • Researches new technologies or development tools to improve productivity and or existing functionalities and performance indexes of the system.

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.