Allmän information

Land
Sverige
Stad
Kista
Avdelning
Consulting Services
Jobb-ID
37385

Beskrivning och krav

In the role of Principal business consultant, you work with customers to implement our CloudSuite processes within Financial Plan to Report, from the sales phase into the delivery phase of the project. While our technology is an enabler for the customer to achieve business benefits, the industry knowledge and experience of our consultants is the key to success. We work in both national and international projects, and you will be working in motivating environments with prestigious companies. 

Infor Consultancy Services (ICS) works with clients to implement Infor software and industry standard processes with the aim of reducing costs, increasing customer service and creating frameworks for enhanced collaboration and business efficiency. Whilst our technology is the enabler and vehicle for achieving business benefits, the quality and experience of our consultants are key differentiators. For the implementation of our ERP system M3, Infor seeks to recruit experienced consultants. 


A Day in The Life Typically Includes:

 • Conduct business process walk through to determine all client process and data needs to address in project scope.
 • Design solution to align client business needs with standard CloudSuite application capabilities and processes.
 • Work on complex issues where analysis of situations or data requires an in-depth evaluation of variable factors.
 • Build/configure solution based on design, using iterations of prototypes, and testing to validate the solution.
 • Act as subject matter expert for applications to support Project Manager, technical resources, and other members of the project team
 • Attend product functionality briefings and training sessions.


Required skills:

 • Fluent written and spoken Swedish and English.
 • Bachelor’s or Master’s degree
 • 5+ years’ project experience on infor M3 or similar ERP Software. 
 • Experience of one or more industry segments: Distribution, Food & Beverage, or Manufacturing.
 • Business process change knowledge within Financial Plan to Report


Preferred Qualifications:

 • Thrive in an environment where you feel empowered, trusted, and challenged. 
 • Self-motivated with a curious mindset, passionate for develop our customers business and hitting results. 
 • A great communicator, oral and written, with a humble attitude.
 • Customer-facing consulting experienced.
 • Reliability and deadline-driven approach 
 • Strong organizational skills & time management skills 
 • Ability to work independently as well as a part of a team. 
 • Experience of implementing Infor CloudSuite. Other ERP systems are also meritorious e.g., SAP, Oracle, Microsoft, Jeeves, IFS, Visma or similar systems.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.