Allmän information

Land
Polen
Stad
Wroclaw
Avdelning
Infor Design
Jobb-ID
36112

Beskrivning och krav

As a Product Designer specialized in designing for data and process visualization, you’ll join the Infor Design team, which is responsible for overseeing Infor’s product design language. You will be equally invested in crafting high-fidelity visual design and user experience design. You must have exceptional command of visual composition, typographic hierarchy, and creating scalable product experiences.

To succeed in this role, you must have excellent communication skills and be able to deliver rapidly within a lean process and alongside multiple stakeholders. You will solve for the utility and usability of Infor applications powered by Infor enterprise platforms. You will focus on the user, creating feasible experiences in collaboration with your engineering partners. 

At Infor Design, we provide a runway for success, space for exploration, the opportunity to learn from failure, and the ability to grow professionally.


A Day in The Life Typically Includes:

 • Design to make complex information understandable, insightful, and actionable for users, enabling them to make better decisions and gain valuable insights from the presented data
 • Help improve and extend data visualization components of our design system
 • Execute developer handoff and ensure that the designs are accurately implemented in the final product
 • Obtain feedback on your product in order to iterate and drive improvements in future releases 
 • Continuously contribute to Infor’s design language via our design system (design.infor.com)
 • Design and deliver wireframes and mockups optimized for a wide range of devices and interfaces
 • Advocate for Infor's design principles, best practices, and guidelines to a variety of internal teams and partners


Required Skills:

 • Proven work experience as a product designer, UX/UI designer, or a similar role 
 • Comprehensive understanding of design systems and previous experience developing one
 • Experience designing for process mapping (diagrams, flows)
 • Experience designing for data visualization, deep understanding of various data visualization techniques
 • Ability to articulate product functionality both visually and verbally
 • Excellent communication skills with the ability to engage, influence, and inspire partners to drive collaboration and alignment
 • Outstanding skills in Figma
 • A passion for complex problem solving
 • Curiosity to know how things work and the ability to use that knowledge to make connections and find opportunities


Preferred Qualifications:

 • Experience working in fast-paced, startup-like environment
 • Experience working in an agile development process
 • Understanding of HTML and CSS
 • Knowledge or experience with Principle or any prototyping tools is a plus
 • iOS and Android mobile design experience

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.