Allmän information

Land
Mexico
Stad
Mexico City
Avdelning
Global Support
Jobb-ID
36558

Beskrivning och krav

 This position is responsible for providing world-class technical support for the Infor Public Sector. The Support Analyst must be able to multi-task and prioritize workload to meet individual and team objectives. This position is for those who thrive in a fast-paced environment and are looking to grow a rewarding career within Product Support. IPS customers are in general an entity providing governmental services and support i.e., public entities like public utility companies, City/County/State agencies and departments. This position offers the exciting opportunity to utilize your strong technical and problem-solving skills combined with the extensive product training and job coaching to help the Public Sector industry with their challenging issues that are critical to their daily operations.A Day in The Life Typically Includes:

  • Provide troubleshooting and diagnosis for complex issues presented to Infor from both On-Premises and SaaS customers.
  • Support entire product and wide variety of issues ranging from application issues, installation/configuration and performance-related issues.
  • Work closely with R&D, Product Management and Services team on software defects, enhancement requests and consulting issues respectively.
  • Meet or exceed all departmental goals including response times, customer satisfaction levels and knowledgebase contributions.
  • Utilize excellent communication skills to diffuse heightened end-user sensitivity and interact with multiple levels of the Customer's organization.


Basic Qualifications:

  • Troubleshooting and triage skills to computer and workflow related issues
  • To traverse logs and other documented outputs to provide resolutions to presented issues.


Preferred Skills:

  • Experience and knowledge of .Net, SQL, XML output and Cloud tools.
  • Experience in a public sector computing or municipality.

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.