Allmän information

Land
Australien
Stad
Fjärrort
Avdelning
IT Business Innovation
Jobb-ID
37179

Beskrivning och krav

The Project Manager will have experience in software solution delivery, is well-versed in project methodologies and thrives in a fast-paced environment. The Project Manager is an effective facilitator who delivers high-quality results and brings excellent communication, planning, and organisational skills to the team.

The Project Manager will take full control of in-flight client project initiatives and manage both the client relationship and the Infor resources, to deliver projects on time and on budget, in order to provide value to our customers. A strong public sector background is a requirement along with experience in working collaboratively with Account Managers, Solution Delivery, Support and R&D Managers. The Project Manager will be experienced in both SaaS based and on-premise based projects.

A Day in The Life Typically Includes:

 • Partner with our consultants and customers to tailor the solution designs.
 • Engage with the Customer / Stakeholders to ensure the Customer is committed to the project, actively fulfilling their obligations to the project and is satisfied with project progress
 • Control the Project Scope making sure it is defined, understood, and being managed with a documented change request process that is being effectively followed
 • Complete an accurate schedule which acts as the baseline and used to effectively manage the project and the schedule is on track with no delays
 • Manage and report Infor Financials to determine if we are on budget, invoices, and AR are managed and reported/discussedregularly with the customer; the project is on track to meet the agreed to margin.
 • Make sure risks are identified and mitigated with contingency budgeted, and issues are appropriately managed
 • Ensure the project status is being reported internally and externally, and steering committee meetings are effective in governing the project 
 • Ensure Infor products and services delivery are meeting the client’s requirements and objectives

What You Will Need:

 • Experience as a Project / Program Manager / Testing Manager implementing ERP projects
 • Experience managing subcontractors
 • Must have either Consulting or Vendor experience
 • Ability to successfully manage multiple concurrent projects.
 • Proven track record of influencing, negotiating, and engaging stakeholders to achieve outcomes

What Will Put You Ahead?

 • Experience in ERP project management in Local Government market is preferred
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Excellent people skills to manage the Infor Project Team and the customer stakeholders
 • Must possess strong listening skills & transparent communication
 • Experience working with, and or coordinating the efforts of multiple stakeholders
 • Able to travel as needed (around 50%) throughout Pacific region with some overseas travel for customer engagements and for personal development training


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.