Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
34436

Beskrivning och krav

Resources with 3-5 Years’ experience in Manual and Automation using any programming language like Core Java, Maven, Selenium TestNg, Cucumber, GIT, and Jenkins. Good to have Python, Unix/Linux commands, minimum exposure to AWS services and Appium. Hands on in API /Webservices/Functional Testing.

This Role is responsible for the quality of the product and involve in project discussions from the early stage. Design and document testcase/test plans, Analyze the Business Processes, Test the product, suggest enhancements for better usability and customer satisfaction and automate the regression test scenarios.

A Day in The Life Typically Includes:

• Design / Analyze Test Scenarios / Test case document based on the Use Cases to implement thorough testing process.
• Involve in developing Test Strategy and Test cases, smartly configure Test Plans.
• Involvement in Test Execution, Results Analyzing, and Defect/Task reporting and tracking.
• Design and develop automation solutions that work under any conditions using any tool supported by the Organization.
• Work in deadline driven environment/Sprint cycles and respond creatively to pressure.
• Automate the Regression test cases and maintain them in usable state at any point in time.
• Switch between technologies depending on the product requirement.
• Work independently and in teams seamlessly.
• Acquiring and sharing in-depth knowledge of integrations between various products.
• Able to help the team members as and when required.
• Should benchmark individual performance year on year.

What You Will Need:

Basic Qualifications:

• MCA or B. E /BTech in Computer Science (Preferred) or any other branch incase technically strong.
• 3 – 5 years of automation and testing experience.
• Excellent Analytical skills and Problem solving.
• Excellent Soft Skills (Communication – via email, phone, live-meeting etc.)
• Automation scripts development using Selenium or framework built on top of Selenium or any latest automation tools involving programming.
• Should be able to seamlessly switch between technologies depending on the product requirement.
• Required excellent trouble-shooting skills and quick debugging.
• Should have worked with Jenkins, GIT, JavaScript, strong SQL knowledge.
• Hands on experience in Android/iOS Mobile Application Automation testing will be an added advantage.
• Should have coding experience in core java, web driver, and jQuery.
• Working knowledge on bug tracking tools like Bugzilla, Jira.

What Will Put You Ahead?

Preferred Qualifications:

• Certifications in functional and technical domains.
• Familiarity with various Business Applications and Processes will be added advantage
• Testing knowledge on REST API / Webservices is a Plus.
• ISTQB/Scrum Master/Any testing related Certifications
• Experience with web concepts (HTTP, Client-Server communication, CSS, JavaScript etc.).


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.