Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
35464

Beskrivning och krav

A Day in The Life Typically Includes:

• Design / Analyze Test Scenarios / Test case documents based on the Use Cases to implement a thorough testing process.
• Involve in developing Test Strategies and Test cases, smartly configuring Test Plans
• Involvement in Test Execution, Results Analyzing, and Defect/Task reporting and tracking.
• Design and develop automation solutions that work under any conditions using any tool supported by the Organization.
• Work in deadline-driven environment/Sprint cycles and respond creatively to pressure.
• Contribute to the Test design/ Documentation/ Automation script reviews.

What You Will Need:
Basic Qualifications:

• MCA or B. E /BTech in Computer Science (Preferred) or any other branch in case technically strong.
• 2 – 4 years of automation and testing experience
• Excellent Analytical skills and logical reasoning.
• Required excellent troubleshooting skills and quick debugging.
• Excellent Soft Skills (Presentation and Communication – via email, phone, live meeting etc.)
• Automation script development using Selenium, or a framework built on top of Selenium or any latest automation tools involving programming.
• Design and document Test cases and smartly configure Test Plans.
• Involvement in Test Execution, Results in Analyzing, and Defect Reporting.
• Should be able to learn new technologies quickly depending on the requirement.
• Should be able to understand the underlying business process, Acquire and share product knowledge.
• Should have worked with Jenkins, GIT, JavaScript, Selenium, and Java.
• Should have worked in frameworks like Cypress, Hybrid, Page Object Model, Data-driven etc.
• Should have working experience with test automation frameworks like TestNG, Cucumber.
• Should have coding experience in core Java, web driver, and jQuery.
• Working knowledge of bug-tracking tools like Bugzilla, Jira, and Zephyr scale.
• Ability to work in a deadline-driven environment and respond creatively to pressure.
• Should be able to work independently and in teams seamlessly.

What Will Put You Ahead?
Preferred Qualifications:

• Certifications in functional and technical domains.
• Familiarity with various Business Applications and Processes will be added advantage
• Testing knowledge on REST API / Webservices is a Plus.
• ISTQB/Scrum Master/Any testing related Certifications
• Experience with web concepts (HTTP, Client-Server communication, CSS, JavaScript etc.).


Position Summary:

Resources with 2-4 Years’ experience in Manual and Automation using any programming language like Java, Python etc. Hands-on in API /Webservices/Functional Testing. Very Good programming skill is a must.
This Role is responsible for owning the quality of the product and involves in project discussions from the early stage. Design and document test strategies/test cases/test plans, Analyze the BRDs, Test the product, suggest enhancements for better usability and customer satisfaction, and automate the regression test scenarios.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.