Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
35841

Beskrivning och krav

A Day in The Life Typically Includes:

Works with a team of Quality Analysts in the creation, maintenance, and execution of test scripts for product releases and deliverables. 

Maintains data needed to execute test scenarios/scripts. 

Identifies, analyzes, and documents defects and quality issues.

Performs root cause analysis of complex issues and suggests solutions.

Conducts test case simulations and testing as necessary. 

Facilitates local and global scrum meetings.

Mentors, coaches, and trains more junior Quality Analysts.

Completes work in a timely and accurate manner.


Required skills:

Bachelor’s degree in computer science, information technology or engineering

At least 3 years overall experience in development or product testing 

At least 1 year of working experience using any test automation or scripting/ programming language 

Knowledge in HTML/CSS/JS/Java 

Strong teamwork, communication, and interpersonal skills

Passionate in learning and imparting knowledge

Ability to work under time constraints and pressure


Preferred Qualifications:

Experience working in an Agile software development project

Familiarity with API (REST API requests) 

Familiarity with Jenkins / Git / Xpath / Maven Framework

Familiarity with  AWS – Amazon Web Services


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.