Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
36103

Beskrivning och krav

The QA Analyst will be responsible for quality and testing of Infor Data Fabric and Process Intelligence and Mining products.  He/She will be part of a team that is responsible for the end to end QA activities for assigned products.

The QA Analyst will work closely with development and other QA team members to ensure product quality from development thru release.   This will include participating in daily development meetings, working with the Business Analyst to define and review acceptance criteria for new features and developing and executing test cases - functional, regression, and system test.  The QA Analyst will also work closely with developers and other QAs to ensure product quality prior to release of new versions. 

This position involves working with QA and Development across many regions – US, Europe, India and Philippines.  Flexible work hours may be required.

In addition, the QA Analyst will also be involved in support for all higher environments – Central QA, Stage and Production including smoke test and regression testing as needed.

We are seeking a highly motivated and detail-oriented Quality Assurance Analyst to join our growing QA organization.

A Day in the Life typically includes:

 • Attending development daily scrum meetings
 • Managing Quality Assurance activities including defining acceptance criteria, writing test cases, testing, documentation review
 • Executing and reporting test cases
 • Entering jiras for issues found and retesting once issue is fixed and available for QA testing.
 • Working with automation team/tools to enhance automation test case repositories.

What do you need?

 • Bachelor’s degree and/or 3 years' experience in QA Testing in a software development environment
 • Good written and verbal communication skills

What will put you ahead?

 • Strong testing background in different types of testing; functional, integration, regression, smoke, performance, system, usability, end-to-end.
 • Strong knowledge in software quality assurance and testing life cycle
 • Experience with Jira and Zephyr plug-in for test case management and execution
 • Experience with Agile methodology and QA practices
 • Understanding of AWS concepts
 • Technical skills to test complex non-UI test scenarios – for example APIs using postman, SQL for data verification.
 • Experience with QA Automation tools such as Cypress, Playwright, Test Rigor
 • Ability to meet schedules.
 • Team player
 • Excellent critical thinking skills
 • Strong communication skills (English Language)


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.