Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Manila
Avdelning
Development
Jobb-ID
36212

Beskrivning och krav

This position will be responsible for ensuring that software quality standards are in place for Infor products before releasing to customers. The primary responsibility is to maintain and improve the quality of deliverables by inspecting and measuring them against standards to identify defects for correction, specifically for Infor CRM.

A Day in The Life Typically Includes:

· Building test automation scripts for web and mobile applications.

· Performing acceptance and regression testing.

· Writing and maintaining test cases and test scenarios.

· Writing comprehensive defect reports.

· Working closely with the development team to coordinate testing requirement and diligently following up on reported defects.

Required skills:

· Must have at least 3 to 5 years professional experience in testing business applications.

· Must have at least 3 to 5 years professional experience in acceptance, system, and regression testing.

· Must have at least 3 to 5 years professional experience in developing test automation scripts utilizing Selenium, with proficiency in either Java or C# as the programming language.

· Proficient in test case creation.

· Proficient in defect reporting.

· Excellent analytical and problem-solving skills.

· Organization and multitasking skills are critical; function well in a fast-paced, rapidly changing environment.

Preferred Qualifications:

· Familiarity with Customer Relationship Management (CRM) application.

· Familiarly with mobile test automation.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.