Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
35116

Beskrivning och krav

Performs tasks requiring planning, scheduling, and testing to ensure that developed products meet design specifications and are within total quality management limits and standards. Communicates with product developers and technical support specialists on product issues. 

 

 

A Day in The Life Typically Includes:

 • Works with project teams, content experts and more senior QA analysts to define and execute test plans; creates and documents manual and automated test cases based on design and requirements. 
 • Reviews user documentation and training materials for accuracy. 
 • Maintains or generates data needed to test scenario/scripts; documents test scripts in a common repository. 
 • Works with a team of Quality Assurance Analysts/Engineers in the identification, development, creation and improvement of the testing processes/framework. 
 • Reviews metrics and reports on test results/status. 
 • Ensures adherence to QA process best practices including defect management, test case execution and metrics reporting, requirements traceability. 
 • Develops an understanding of the Manufacturing - OM, SCM, S&D and incorporates this into the test requirements, design, cases and scripts.

 

 

What You Will Need:

Basic Qualifications:

 • Bachelor’s degree in business or related discipline (may need additional training in skills to fulfill the basic responsibilities of the position. 
 • 3+ years’ experience in development, research, product testing or support. 
 • Knowledge of software development processes, models, lifecycles and methodologies. 
 • Functional experience in the functional and/or technical area of the products. 
 • Experience in test-planning, designing, defect tracking and test case/script creation and execution. 
 • Demonstrates a systematic and logical approach to problem-solving. 
 • Knowledge relational databases such as SQL Server or Oracle
 • Good communication skills – verbal and written.

 

 

 

What Will Put You Ahead?

Preferred Qualifications:

 • 3+ years’ experience in software development, testing and support 
 • 4-year college degree in Software Systems or equivalent 
 • Ability to maintain high quality standards in writing and executing test cases, bug reporting and verification 
 • In-depth knowledge of industry standard QA methodologies 
 • Ability to analyze and understand requirements, accurately estimate task durations and meet schedules. 
 • Knowledge of and experience of testing tools 
 • Experience with testing business application software functionality
 • Previous QA experience on large applications 
 • Knowledge of robotic testing tools or any automation testing tools.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.