Allmän information

Land
Tunisien
Stad
Tunis
Avdelning
Development
Jobb-ID
36463

Beskrivning och krav

The Infor Decision Analytics and Science (IDeAS) team is responsible for setting the innovation strategy at Infor. We are a diverse, well-integrated, and customer-focused team of data scientists, data engineers, solution architects, application developers, and science solution managers with an ambitious vision to enable enterprise Machine Learning (ML) for all Infor customers across multiple industries and segments.
 
 The solution manager in IDeAS represents a liaison between various stakeholders to build data-centric products. As a solution manager, you will be defining various industry use cases and performing market assessments, mapping out personas, building story maps, and coordinating among various teams on execution, branding, and storytelling. A successful candidate is expected to bring passion for AI/ML and data-related implementations; solid business acumen and judgment; ability to balance strategy, governance, and implementation; desire to have an industry-wide impact and ability to work within a fast-moving environment in a large company to promote decision analytics across various industry verticals.

 

Position responsibilities include:

 • Leading discussions with customers to identify potential problems that can be solved using machine learning, optimization, and other analytical approaches
 • Acting as a subject matter expert on all data science systems and Infor technologies
 • Working with scientists and engineers to support the transformation of prototypes and PoCs to products and diagnose science-related bugs, supporting technical analysis, design, development, testing, implementation, and deployment
 • Leading product definition by owning and driving business metrics, value propositions
 • Communicating technical concepts and challenges in machine learning space to both technical and non-technical stakeholders
 • Defining, measuring, creating business intelligence reports, and communicating key metrics for team progress and value delivered
 • Participating in the development process including activities such as sprint reviews, science testing, user acceptance testing, etc
 • Taking ownership of risk mitigation and solving issues as they arise
 • Data manipulation and analysis of large-scale datasets using SQL or similar
 • Programming in Python, R, or Scala and data-querying skills in SQL and/or PySpark, etc
 • Data visualization tools such as Tableau, Birst, Power BI or similar


Basic Qualifications:

 • Demonstrated real-world experience in defining personas, developing story maps, gathering requirements, building workflows, preparing roadmaps, and producing qualitative and quantitative industry business cases
 • 1-5 years' experience implementing analytics data driven software solutions
 • Strong analytical skills and good working knowledge of Machine Learning, and data concepts.
 • Strong verbal/written communication and presentation skills
 • Effective in coordination and prioritization activities.
 • Ability to come up and perform data storytelling
 • Self-starter with a passion for analytics and data-related implementations.
 • Understanding of data software development life cycles
 • Bachelors (or foreign equivalent) in Data Analytics, Computer Science, Business Administration, or a related discipline from an accredited university

 

What Will Put You Ahead?

 • of progressive responsibilities and process ownership
 • Experience effectively presenting to Leadership teams 
 • Experience and/or certification in agile software development
 • Enjoy working with multiple levels and teams across organizations (engineering/research, product, sales, and marketing teams) and externally (prospects, customers, partners)
 • A proven desire to continue learning to stay ahead in competitive environments and changing technological landscapes
 • Proficiency in any one of the following Python, R, SQL


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.