Allmän information

Land
Japan
Stad
Tokyo
Avdelning
Consulting Services
Jobb-ID
37093

Beskrivning och krav

Our Infor Managed Services consultants provide customization and systems analysis solutions to customers across the Americas, Europe, and Asia Pacific.

With their in-depth industry knowledge, they serve as the subject matter experts on the Infor product suite, helping customers streamline their business processes and address any product-related concerns.

As an integral part of the Global IMS delivery team, our consultants ensure that only the best quality of service is delivered to customers. By providing timely resolution for incidents as well as recommending process improvements and product innovations, we help our customers optimize their overall operations and delivery.

A Day in The Life Typically Includes:

• Continuously strive to provide only the best quality and timely service to our customers by meeting required SLAs and providing value-adding updates to open incidents.

• Develop strong functional consulting skills surrounding Infor applications (and related third party) technologies and tools to support client inquiries, and requests on enhancements, solutioning, and related consulting/training activities.

• Responsible for analyzing and interpreting client requirements, drafting functional descriptions and/or programming specifications as required.

• Work collaboratively with different work groups to provide sound solutions which address the needs/questions of key users and ultimately drive incidents to resolution within prescribed SLA.

• Work as an integral part of the client servicing team by coordinating activities with the clients’ Infor Service Operation Manager (SOM).

Required skills:
• Fluent In Japnaese and business level in English 
• Must have at least 4-5 years of ERP experience with specialization on Supply Chain, Planning, Warehousing and Procurement, Manufacturing and/or Sales and Distribution.

• Bachelor’s Degree in Computer or Industrial Engineering, Computer Science, Information Technology or any related course.

• Experience in supporting SAP MM, SD, Warehousing, Manufacturing, or any similar ERP Solution.

• Knowledgeable in process analysis, design, and documentation.

• Excellent communication, presentation, organizational, and planning skills –

o Ability to verbally present complex concepts and technical information to a non-technical audience in a clear and concise manner.

• Strong Analytical, Problem Solving and Troubleshooting skills.

Preferred Qualifications:

• Strong experience with Client Support and/or Incident Handling

• Knowledge and Exposure to ERP - Implementation/Support

• Bonus points for:

 Familiarity with the concept of Integration/Mapping (OpenText, Biztalk, etc.) and/or Report Generation (Business Intelligence)

SQL Knowledge

Industry Related Certification (i.e., APICS for SCM)

Methodology Certification (i.e., ITIL, Scrum, Agile, Project Management, Lean Six Sigma)


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.