Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
35611

Beskrivning och krav

Opening for an associate Software Engineer to work as part of a team responsible for maintenance of a multi-lingual ERP cloud suite software application and associated interfaces using Visual Studio, C# and SQL database. You will be assigned specific areas of the application to oversee, analyze and recommend enhancement to the functionality.

The position requires researching the design and application code to analyze and define inconsistencies between the expected requirements and the current functionality. The engineer will be required to perform the necessary code changes to bring the application into compliance with the defined design. The position includes collaboration with QA and product support to test and resolve Customer issues.

A Day in The Life Typically Includes:

Essential Duties:

? Work as part of a team that researches, maintains, and enhances a large ERP cloud suite application based on established requirements.
? Software maintenance, development and testing using various technologies including C#, and SQL DB
? Exercise judgment within generally defined procedures, practices, and policies in selecting methods and techniques for obtaining solutions for application defects.
? Desire to learn and adapt to the latest technologies.
? Review and contribute to functional business requirements.

What You Will Need:

Basic Qualifications:

? Strong analytic problem-solving skills with attention to detail
? Proficient in Microsoft Stack Technologies: Visual Studio, C#, .Net, Powershell
? Database server development and performance experience (SQL)
? Ability to manage multiple tasks
? Good verbal and written communication skills
? Bachelor’s degree in computer science or equivalent experience

What Will Put You Ahead?

Preferred Qualifications:

? 1-2 years of experience in MS tech stack
? Familiar with Agile Development Process
? Web Service Application ASP.NET 4.6+ and Web Tools
? Git code control (using Oxford) or other Source Control experience.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.