Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
36126

Beskrivning och krav

We are seeking a highly motivated and detail-oriented Full Stack Java Developer to join our growing Workforce Management organization.  Infor Workforce Management is a powerful scheduling solution that focuses on employee scheduling, and time and attendance tracking, serving a Fortune 500 client portfolio. 

You would be joining a dynamic, fast-paced, cross-functional team composed of business analysts, developers, architects, product owners and quality assurance analysts delivering a portfolio of world-class products.  We offer an Agile environment in which you can work on challenging problems that that will keep you engaged and learning all the time. If you want to build beautiful software, contact us.

 

JOB RESPONSIBILITIES:

·       Working as part of a dynamic Agile team to develop and deliver our enterprise scheduling solution

·       Learning functional and technical details of the product.

·       Improving software performance, scalability, stability and usability.

·       Technically reviewing and functionally testing the work of other team members.

EDUCATION & EXPERIENCE:

·       An undergraduate or Master’s degree in Computer Science or an equivalent experience

REQUIRED SKILLS

·       Experience with Java development experience, including knowledge of JSP, Servlets, JDBC, Spring Framework, HTML

·       Experience with least one of Javascript, Angular2, AngularJS, JQuery

·       Experience with Databases and SQL

·       Experience in any of these databases: Oracle, Postgres, MySQL

·       Strong grasp of relational database concepts

·       Experience with any one of the application servers such as Oracle WebLogic, JBoss

·       Experience with tools like Ant, Maven, SonarQube, TeamCity, Jenkins, etc.

·       Strong leadership and communication with self-starter attitude and attention to detail

·       Ability to quickly grasp concepts, analyze problems and provide innovative solutions

PREFERRED SKILLS & KNOWLEDGE: 

·       Exposure to:

  • Servlets, Web Services
  • HTML5, CSS
  • AJAX, JSON, SOAP, REST

·       Understanding of different OS Memory management strategies, heap structure, and design patterns;

·       Good knowledge of TDD and Unit testing


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.