Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
35300

Beskrivning och krav

Performs product implementation of new functionality, programming, bug corrections, release testing, and beta support which may require research and analysis. Operates under general supervision.  

What You Will Need:
Basic Qualifications:
• Can read and write codes in C#
• Fluent in SQL Server, Oracle
• Technical experience in product design, programming, and product support.
• Good analytical and design skills at multiple product level.
• Good skills in research and analysis, project planning and implementation.
• Good understanding of SDLC/Software Development Lifecycle including specification, documentation, and quality assurance.

What Will Put You Ahead?
Preferred Qualifications:
• Nice to have background in any ERP Systems (Manufacturing enterprise systems)
• Analysis of customer issues Design and code enhancements

A Day in The Life Typically Includes:
• Performs moderately complex product development, systems analysis and programming activities which may require some research and analysis:
• Performs development, implementation and maintenance of single product modules/sub-systems or on lower-level issues of multiple products.
• Prepares technical documentation of product modules/sub-systems.
• Conducts unit testing and integration testing for functionality and limits.
• Assist with estimation and planning activities
• Participate in reviewing deliverables from other development teams, including designs, test plans, and documentation help identify and resolve gaps between requirements and technical design
• Performs moderately complex bug verification, release testing and beta support for assigned products. Research problems discovered by QA or product support and develop solutions to the problems.
• May assist in performing on-site client work on moderately complex applications.
• Researches and understands the marketing requirements for a product, including target environment, performance criteria and competitive issues.
• Research new technology or development tools to remain informed of current technology.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.