Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Manila
Avdelning
Development
Jobb-ID
36124

Beskrivning och krav

We are seeking a highly skilled and motivated Software Engineer to join our Cloud-based Software Development Team. As a key member of the team, you will be responsible for designing, developing, and maintaining cloud-based software solutions with expertise in C#, SQL, API knowledge, Agile methodologies, OOP, and DevOps. Experience with cloud platforms like Amazon Web Services (AWS) will be beneficial in supporting our cloud-based products and services.

What You Will Need:
Required skills:
Minimum Qualifications:
 • Proven experience in software development with C# and strong SQL skills.
 • Familiarity with working in an Agile development environment, understanding Agile principles and practices.
 • Solid understanding of Object-Oriented Programming (OOP) principles and design patterns.
 • Knowledge of cloud-based technologies and DevOps practices, with exposure to platforms like Amazon Web Services (AWS) considered a plus.
 • Accountability and Ownership: Demonstrate a strong sense of responsibility for the quality and timely delivery of assigned tasks and take ownership of outcomes in the software development process.
 • Team Collaboration and Supportiveness: Exhibit collaborative and supportive qualities when working with the team, promoting effective communication and problem-solving in any work situation.

What Will Put You Ahead?
Preferred Qualifications:
 • Experience with cloud platforms like Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, or Google Cloud Platform (GCP).
 • Prior experience in developing and consuming RESTful APIs.
 • Knowledge of microservices architecture and distributed systems design.
 • Experience with automated testing and continuous integration tools.
 • Demonstrated ability to work effectively in a team, fostering a collaborative and supportive environment while dealing with challenging situations.

A Day in The Life Typically Includes:
 • Software Development: Collaborate with the team to design, implement, and test scalable cloud-based software applications using C#, ensuring high performance and reliability.
 • Database Management: Utilize your strong SQL knowledge to design and optimize database structures, queries, and procedures for efficient data storage and retrieval in cloud environments.
 • API Integration: Work with various APIs to integrate third-party services, enhance functionality, and streamline processes within our cloud-based applications.
 • Agile Methodologies: Embrace Agile principles and participate actively in Agile ceremonies such as daily stand-ups, sprint planning, and retrospectives to deliver iterative software increments effectively.
 • Object-Oriented Programming (OOP): Apply OOP concepts to create modular and maintainable code, promoting code reusability and reducing complexity in the software development process.
 • DevOps Collaboration: Collaborate with DevOps teams to ensure smooth integration, deployment, and monitoring of cloud-based software applications, contributing to continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipelines.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.