Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Manila
Avdelning
Development
Jobb-ID
36384

Beskrivning och krav

We are looking for a highly motivated software engineer with some real-world experience to join our team. The ideal candidate will have a strong understanding of Java and SQL, as well as experience with a variety of programming languages and technologies.

You will design, develop, and document applications and implementations of new functionality and perform bug corrections.

What You Will Need:
Required skills:
Minimum Qualifications:
• Analytical and problem solving skills
• Backend coding skills in Java
• Knowledgeable in relational database (PostgreSQL or SQL server is a plus)
• OOP concepts
• Web-development (Spring MVC)

What Will Put You Ahead?
Preferred Qualifications:
• Team player
• Good communication skills
• Hands on experience in Frontend development is a plus.
• Familiarity with REST API
• Experience in cloud technologies (e.g. AWS) is a plus
• Experience working in an agile environment.

A Day in The Life Typically Includes:
• Design, develop and maintain application.
• Collaborate with other developers to design and implement new features.
• Engage in code reviews with peers to ensure that the code is of the highest quality.
• Participate in the daily stand-up meetings to present previous day’s accomplishments, focus for the day as well as challenges experienced.
• Collaborate in regular retrospectives with the full development team as part of the Agile process.
• Operate under minimum supervision.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.