Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Manila
Avdelning
Development
Jobb-ID
36683

Beskrivning och krav

Performs product research for feature enhancements, defect or bug research, development testing, process improvements, and test automation (unit tests) development for which may require medium to complex research, analysis, coding or scripting skills. May assist in performing on-site client work and operates under the general supervision of a team manager.

What You Will Need:
Required skills:
Minimum Qualifications:

• Bachelor's degree or similar in software engineering, computer science, or information technology.
• At least 2-3 years of technical experience in product design, programming / software product development environment, software development methodologies, implementation, and quality control
• Strong technical leadership and experience in large scalable distributed systems and/or SaaS solutions, software development work on Cloud and/or Mobile platforms
• Solid experience on web development using any of the following:
o JavaScript
o Jquery
o JavaScript frameworks preferred (React, Angular, AngularJS, Marionette, Handlebars, Backbone, Node.js)
o Object-Oriented Programming (required)
o Backend: IIS, MS SQL/Oracle, REST API creation & consumption a must

What Will Put You Ahead?
Preferred Qualifications:

• Knowledge in Web platform technologies
o C#, .Net framework
o ASP.NET, HTML5, CSS
o Quality/Testing: Unit Testing experience, Test Driven Development (TDD),
o Design Patterns (ex. Facade, Factory, Decorator, etc.) preferred, S.O.L.I.D. Principles
o Version control: SVN a must, GIT / Github
o Experience in Service Oriented Architecture
o Experience in using collaboration tools like JIRA and Confluence
o Experience in Cloud platforms MS Azure or AWS


A Day in The Life Typically Includes:

• Performs moderately-complex to complex product research and analysis for development and testing that includes process improvements which will require technical skills.
• Performs product functionality enhancements, defect verification, development implementations, and quality support for single and multiple product modules or sub-systems.
• Prepares technical documentation of new features and enhancements for the product modules or sub-systems that may require automation support for quality assurance
• Conducts unit, integration, functional, performance, and integration testing for functionalities and quality control.
• Assist with design, estimation and planning activities for new features and enhancements during development life cycle.
• Participate in reviewing deliverables with system stakeholders such as product managers, business analyst, development, quality assurance, and implementations team. This includes review of designs, test plans, and documentation that are needed to help identify and resolve gaps between requirements and testing plans of the system.
• Researches problems discovered by business analysts, quality assurance, and product support and develop or recommend solutions to the problem based on business requirements.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.