Allmän information

Land
Indien
Stat
Karnataka
Stad
Bengaluru
Avdelning
Development
Jobb-ID
37216

Beskrivning och krav

Basic Qualifications

 • Strong communications, interpersonal and PC skills
 • 6+ years of technical experience in product design, programming, and product support. 
 • Good technical knowledge in software development methodologies, design, programming, and implementation.
 • Bachelor's degree or similar in software engineering or computer science
 • Java application development in eclipse or similar IDE, along with the proficiency in programming with basic Java, J2EE, ORM tools, REST and latest language features and practices.
 • Knowledge and experience in writing components involving Servlet, JSP, JPA, JDBC, EJB etc
 • Java web client technologies, including JavaScript, Angular JS,Node.js, ExtJS or similar JavaScript frameworks, html5, react JS with real-world experience in programming and debugging web application user interfaces.
 • In-depth knowledge of relational databases (SQLServer, DB2, MySQL) and NoSQL databases
 • Knowledge of integration of multiple data sources and databases into one system
 • Hands on experience on design, implementation, and maintenance of products
 • Conducts unit testing and integration testing for functionality and limits.
 • Participates in reviewing deliverables from other development teams, including designs, test plans, and documentation help identify and resolve gaps between requirements and technical design. 
 • Proficient understanding of code versioning tools, such as Git
 • Familiarity with various operating systems (Linux, Mac OS, Windows)
 • Ability to work independently

Preferred Qualifications:

 • Understanding the nature of asynchronous programming and its quirks and workarounds
 • Understanding fundamental design principles behind a scalable and highly performant application
 • Good analytical and design skills at multiple product level. 
 • Good understanding of entire development process, including specification, documentation, and quality assurance.
 • Familiarity of Supply chain domain
 • Excellent organizational and leadership skills


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.