Allmän information

Land
Indien
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
36121

Beskrivning och krav

Our development group supports Infor Nexus, the world’s leading network for multi-enterprise supply chain orchestration. The network connects businesses to their entire supply chain — from suppliers and manufacturers, to brokers, 3PLs, and banks—paving the way for enhanced supply chain visibility, collaboration, and predictive intelligence. As a senior software engineer, you’ll apply sound coding and design skills in java to build scaleable software working with big data, cloud platforms, open source, and large code bases. We are looking for an individual who can take ownership of and tackle coding problems head-on to devise intelligent solutions. We are a collaborative environment where everyone is willing to help and work as a team to resolve issues.

Responsibilities:
 • Developing, testing, and deploying Java code 
 • Solving for answers using SQL and relational databases
 • Learning multiple cloud environments
 • Storing code in large code bases
 • Collaborating to find the best solutions

Basic Qualifications:

 • Exp : 2 - 5 Yrs
 • Location : Bangalore
 • Experience with software development
 • Proficient in Java strongly preferred, other OO languages may be considered·
 • Strong OOD concept and OOP aptitudes
 • Well versed in SQL and experience with RDBMS like SQL Server, Oracle.
 • Excellent communication and interpersonal skills


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.