Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
36320

Beskrivning och krav

Responsible for the development and maintenance of core HCM products with a focus on US payroll and tax.  Write & maintain code and perform testing and debugging of applications using IBMi ILE, CLLE & SQL, and other technologies and business knowledge. Completes documentation and procedures for installation and maintenance.

Title: Senior Software Engineer

Experience: 8.0+ Years

Location: Hyderabad

Education: Bachelor’s/ Master’s degree in CSE/IT

Basic Qualifications:

·        Codes, tests, and documents system modifications according to Infor standards

·        Review modifications with development to ensure successful completion.

·        Prepares test data for unit and integration testing.

·        Completes all appropriate unit and integration tests prior to handoff to the functional and QA team for system testing.

·        Assists in the development of new employees through on-the-job mentoring and coaching.

·        Actively shares knowledge and skills with other members of the technical staff.

·        Learn the required functional/product knowledge and deliver the software according to the requirements and planning.

Responsibilities:

·        Codes, tests, and documents system modifications according to Infor standards

·        Review modifications with development to ensure successful completion.

·        Prepares test data for unit and integration testing.

·        Completes all appropriate unit and integration tests prior to handoff to the functional and QA team for system testing.

·        Assists in the development of new employees through on-the-job mentoring and coaching.

·        Actively shares knowledge and skills with other members of the technical staff.

·        Learn the required functional/product knowledge and deliver the software according to the requirements and planning.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.