Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
35130

Beskrivning och krav

As a Software Engineer (Java Frontend Developer) you are responsible for delivering high-quality software. You will work within a multidisciplinary development team in close collaboration with other skilled software engineers, QA engineers, architects and business analysts. You determine your daily tasks in coordination with these colleagues . You will be involved in all aspects of software development and have room to grow professionally.

Essential Duties:

 • Collaborate with other developers and teams to ensure high quality software and timely delivery.
 • Perform technical reviews and ensure adherence to standard development practices (coding and testing).
 • Maintain and enhance applications on an ongoing basis.
 • To ensure that unit and system tests are automated, per quality assurance requirements.
 • Optimize performance and scalability as necessary to meet business goals of application and environment.
 • Open to take on other projects and responsibilities as necessary.
 • To ensure that internalisation requirements are adhered to for all development tasks.
 • To be proactive in the investigation and implementation of new techniques and tools that could be used to improve Infor software.

Basic Qualifications :

 • Native Java for backend coding
 • Native JavaScript for frontend coding
 • Eclipse
 • VS Code
 • NetBeans
 • 9.x
 • / SQL, IBM HTTP Server
 • IDE / GIT
 • Corretto Java 11/17, J2EE
 • CSS
 • XSLT / XML / JSP
 • / jQuery

Preferred Qualifications :

 • Excellent analytical and design skills at multiple product levels.
 • Excellent understanding of entire development process, including specification, documentation and quality assurance.
 • Aware of business issues as they impact overall project plans.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Advanced PC skills.
 • Good command of Microsoft Office products with focus on Word, Project, Excel and PowerPoint applications.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.